CDDL

förkortning för Common development and distribution license – en pro­gram­licens för fri och öppen mjukvara. Den utvecklades 2004 av bland andra Danese Cooper (blogg) på Sun†, numera del av Oracle. CDDL är baserad på Mozilla public license, MPL, men går inte ihop med den mest kända licensen för fri mjukvara, GPL. CDDL har inte hög nivå av smitt­sam­het, utan programkod som skyddas av CDDL kan spridas tillsammans med sluten programkod. – Se Open source initiatives webbsidor (länk).

[förkortningar på C] [licenser] [30 juni 2017]