attack vector

attack-bärare – något som en angripare utnyttjar för att göra intrång i ett datorsystem eller för att skada det. Det kan vara datavirus, bilagor till e-post, webbsidor, poppuppfönster eller människor som låter sig luras. – Se också vektor.