gan

  1. – förkortning för global area network,  världsomspännande datanät;
  2. – förkortning för generic access network, se uma (unlicensed mobile access).