gan

(1) – förkortning för global area network – världsomspännande datanät;(2) – förkortning för generic access network, se uma (unlicensed mobile access).