gold master

den i stort sett definitiva versionen av ett program strax före försäljning. Gold master-versionen brukar delas ut till anställda för testning för att eventuella återstående mindre fel ska kunna rättas till. Gold master är den sista betaversionen.