köttvärlden

(meatspace) –– den fysiska världen där män­niskor träffas ansikte mot ansikte. Kallas också för kött­rymden. –– Se också irl.