ordbehandlare

(1) – (word processor) – program för ordbehandling. – För att skriva programkod använder man en enkel typ av ordbehandlare, en editor;(2) – en speciell dator som enbart är avsedd för ordbehandling. Sådana såldes på 1980-talet, men försvann när de ersattes av ordbehandlingsprogram för persondatorer.