talgränssnitt

(voice user interface, voice ui) – tal som huvudsakligt användargränssnitt till datorer och datorbaserad utrustning. Det förutsätter taligenkänning och (givetvis) mikrofon. Användaren kan få svar med tal­syntes eller talsvar (förinspelade ord och fraser), på andra sätt eller helt enkelt genom att den intalade instruktionen verkställs. Talgränssnitt lämpar sig för mycket små saker som inte har utrymme för tangentbord eller pekskärm och för sådant som bilkörning och fotografering, när man måste ha ögonen riktade på annat. Talgränssnitt tros bli en viktig trend i slutet av 2010-talet efter pekgränssnitt och grafiskt användargränssnitt.

[användargränssnitt]