webbadress

den text man anger i webbläsarens adressfält för att besöka en sida på webben. Den tekniska termen är url, som står för uniform resource locator – universell resurspekare. En webbadress är en maskinläsbar beskrivning av var på internet en viss webbsida eller annan information finns. Om materialet flyttas fungerar inte url:en längre. (För en föreslagen lösning på det problemet, se uniform resource name.) – En typisk url som http://computersweden.idg.se/tjanster/sprakwebb/ord.asp?ord=url består av
(1) – förkortningen http, som anger vilket protokoll som ska användas;
(2) – domännamnet idg.se som anger vilken server informationen finns på, samt:
(3) – filspecifikationen tjanster/sprakwebb/ord.asp?ord=url som anger var i serverns filkatalog som den efterfrågade filen finns. (Frågetecknet visar att ett program, asp, sammanställer den efterfrågade informationen från en databas varje gång som någon vill titta på den.)
Url är en undergrupp till uniform resource identifier (uri), en term som sällan används. Läs mer härW3Cs webbplats.