wi-fi

(wireless fidelity) – det vanliga systemet för trådlös data­kommu­nika­tion i hem och på arbets­platser. Har varit i bruk sedan runt år 2000. –Det är i själva verket en serie tekniker med allt högre kapacitet, men alla är gjorda för att fungera ihop. – Wi-fi är en märkning för teknisk utrust­ning som följer standarden 802.11 i någon form, och som är certifierad av bransch­orga­nisa­tionen Wi-fi alliance. Alla wi-fi-märkta produkter ska fungera ihop, oavsett leverantör och datorns operativ­system. Även Apples Airport är wi-fi-märkt. – Apple var först med att sälja wi-fi som en konsumentprodukt. – Notera: Det tas ofta för givet att wi-fi är detsamma som trådlös internetanslutning. Men i princip är wi-fi en standard för trådlösa lokala nätverk. Ett wi-fi-nät behöver inte vara anslutet till internet, men i praktiken är wi-fi-nät nästan alltid internet­anslutna. – Se också wigig, wi-fi direct och Miracast. – – Namnet: Wi-fi anspelar på wireless och hi-fi. – Jäm­för med mifi, gi-fi, wimax och super wi-fi. – Se också eye-fi, Next generation hotspot, li-fi och widi.