generisk

(generic) – allmän, ”märkeslös” – utan särskilda kännetecken, med samma egen­skaper som andra av samma sort; inte skyddad av varu­märke eller andra inskränk­ningar. – Generic brand product – ”märkes­lös” produkt, typ ”kaffet Kaffe”; generic drug – låg­pris­kopia av känt läke­medel med utgånget patent; generic computer – märkeslös dator (”källarbygge”); generisk marknads­föring (generic marketing) – märkes­lös marknads­föring för en typ av produkt, till exempel ”ät mer smör”; generic user – vanlig användare. – Se också generisk topp­domän. – Ordet generisk finns på svenska, men det bör undvikas eftersom de flesta inte vet vad det står för. Ordet innebär egentligen att man särskiljer sorten, men inte individerna. Ordet generisk kommer av latinets genus, plural genera, ’sort’, ’kön’. Inom biologi och andra veten­skaper används ordet om egenskaper som finns hos alla individer av en viss art.

Dagens ord: 2014-08-07