ide

  1. – se integrated development environment;
  2. – integrated drive electronics – tidig specifikation för gräns­snittet mellan hård­disk (och annan data­lagrings­utrustning) och datorn. Senare an­vändes mest en mer avancerad variant, eide. Ide ingick i IBM:s specifikation av person­datorer och är mer känt som ata. Det har till stor del er­satts av det snabbare fibre channel.