informationsteknik

(information technology), förkortat it – modernare term för datateknik. Termen infördes för att betona att det viktiga är att lagra, bearbeta. överföra och presentera information (databaser). Ibland talar man om ikt, informations- och kommunikationsteknik, på engelska ict, information and communications technology, men det är samma sak som it.