ordbehandlare

  1. (word processor) – program för ordbehandling. – Om man ska skriva programkod använder man en enkel typ av ordbehandlare, en editor;
  2. – en speciell dator som är avsedd enbart för ordbehandling. Sådana såldes på 1980-talet, men de försvann när de ersattes av ordbehandlingsprogram för persondatorer.