digitalisering

– (digitalisation) – övergång till användning och lagring av information i digital form i organisationer och samhälle; ofta förknippat med genom­grip­ande förändringar av arbetssätt och affärsmodeller; – för konvertering av information från analog till digital form, se di­gi­ti­se­ring (för engelska digitization); även kallat digifiering. [informationshantering] [språktips] [ändrad 7 augusti 2017]

digital

– uttryckt med siffror – om information och mätningar: uttryckt i sifferform och som exakta tal. Vid behov avrundas talen. Alter­na­tivet är analog. – An­led­ningen till att datorer arbetar med data i digital form är att digitala data kan be­ar­betas och kopieras gång på gång utan att det blir svårare för datorn att avläsa informationen rätt. … Fortsätt läsa ”digital”

eSam

program för samverkan mellan ett antal svenska myndigheter och Sveriges kom­muner och landsting, SKL, (skl.se) om digitalisering av det offentliga Sverige. eSam bildades 2015. – Se esamverka.se. [myndigheter]

Aadhaar

indiskt personnummer, knutet till en databas på nätet med bland annat bio­met­risk information. Numren är tolvsiffriga och delas ut slumpmässigt – de inne­håller alltså ingen information om inne­hav­arna. Alla som är bosatta i Indien kan få ett Aadhaar utan kostnad. Över 1,7 miljarder personer hade skaf­fat Aadhaar i juli 2017. Indiens högsta domstol har slagit … Fortsätt läsa ”Aadhaar”

Minitel

franskt datanät för privatpersoner, lanserat 1982, avvecklat 2012. – Under 1980‑talet var Minitel världens mest framgångsrika datanät för allmänheten. Flera tjänster som nu finns på webben fanns redan på 1980‑talet i Minitel. Minitel gav abonnenter­na tillgång till tjänster som biljettbokningar, postorder, text­med­del­anden och elektroniska anslagstavlor. Minitel var också tidigt med att klara elektroniska betalningar. – Minitel … Fortsätt läsa ”Minitel”