beslutsstöd

(decision support) – beteckning på flera typer av datorprogram som tar fram underlag för beslut. Benämningen är vald för att markera att det inte ska vara programmet som fattar beslut, utan människor. Beslutsstödsprogram söker igenom stora informationsmängder och sammanfattar dem i hanterbart format. Vanliga typer av beslutsstödssystem är informationslager (data warehouses), OLAP, expertsystem och olika program för affärsanalys (business intelligence). Även helt eller delvis manuella metoder, som omvärldsbevakning, räknas som beslutsstöd.

[affärssystem] [ändrad 14 oktober 2018]

satsvis bearbetning

batchkörning – bearbetning av stor datamängd (en batch), till exempel en löne­körning, utan mänsklig med­verkan. Körningen är alltså inte inter­aktiv. – Detta var mycket vanligt på den tiden då sådana körningar tog lång tid, kanske många timmar. Man samlade på sig ett stort antal lik­artade uppgifter, ofta transaktioner, och körde alla på en gång, ofta nattetid. I dag hanteras uppgifterna oftast löpande, men batchkörningar är fortfarande vanligt, till exempel för löneutbetalningar och månatliga räkningar. – Mänsklig över­vak­ning kan vid batch­körning behövas för hantering av tekniska fel, men det typiska för en batch­körning är att datorn får ett kom­plett under­lag så att den inte behöver be om ytter­lig­are data under kör­ningen. Man kan ha dagliga batch­körningar där man till exempel under natten upp­daterar databaser med dagens ändringar, men de flesta affärs­system upp­daterar numera data­baserna kon­ti­nu­er­ligt – det är ofta nödvändigt för att man till exempel inte ska kunna sälja samma vara två gånger. – Se också online trans­action processing.

[affärssystem] [it-system]

LEO

Arbetsplats i Leo-systemet från 1966.
Arbetsplats i Leo-systemet från 1966.

(Lyons electronic office) – den första dator som användes som affärs­system. Den var i bruk i olika utföranden från 1951 till 1981. – Leo ut­veck­lades för den numera nerlagda britt­iska te­serve­rings­kedjan Lyons för att befria den ad­mi­nis­tra­tiva personalen från re­pe­ti­tivt rutinarbete. Den första versionen av Leo, Leo I, var en vidareutveckling av datorn EDSAC, som ut­veck­lades i Cam­bridge i England och blev färdig 1949. – Företaget LEO Computers har sålts i flera omgångar och ingår numera i Fujitsu. – Se boken A computer called LEO (länk) av Georgina Ferry (georginaferry.com), utgiven 2010. – Se också LEO computers society (länk).

[affärssystem] [historiska datorer] [it-historia] [ändrad 3 maj 2019]