ICT4D

Information and communications technology for development – en satsning på att ge människor i fattiga länder tillgång till datorer, internet och mobiltelefoni till överkomliga priser i hopp om att det bidrar till utvecklingen. – Se ict4dconference.org.

[förkortningar på I] [världsförbättring] [ändrad 16 oktober 2018]

Amped Attacks

pseudonym för en hackare som i november 2015 pub­li­ce­rade en lista över på­stådda med­lem­mar av Ku Klux Klan. – Publiceringen sam­man­­föll i tiden med hackar­kollek­tivet Anon­ymous Oper­ation KKK. Amped Attacks uppgav emeller­tid att hen agerar ensam, och inte har något med Anon­ymous att göra. Anon­ymous å sin sida med­de­lade att den namn­lista som Amped Attacks pub­li­ce­rade, och som inne­höll kända po­li­ti­kers namn, inte var till­för­lit­lig. – Amped Attacks finns på Twitter.

Internet watch foundation

IWF –– brittisk orga­nisa­tion som mot­arbetar bilder på sexu­ella över­grepp mot barn och annat olagligt på inter­net. –– Or­ga­ni­sa­tionen tar emot anmälningar om miss­tänkta webb­sidor, och för­söker sedan över­tala internetopera­tör­erna att ta bort sådant ma­te­rial. IWF har också en lista över webbsidor som orga­nisa­tionen anser bör svart­listas. –– IWF blev uppmärksammat i de­cem­ber 2008, då orga­nisa­tionen svart­listade en sida i Wiki­pedia därför att den visade ett om­stritt skiv­omslag med en bild på ett naket barn. –– Se iwf.org.uk.

[aktivism] [it-relaterad brottslighet] [organisationer] [ändrad 29 januari 2018]