Million mask march

en årlig demonstration på initiativ av Anonymous. Den äger rum den 5 november (Guy Fawkes day) varje år sedan 2013. Demonstranterna brukar ha på sig Guy Fawkes-masker. De största demonstrationerna brukar vara i London och Washington DC, men mindre demonstrationer äger rum i hundratals andra städer. – Million mask marchs webbsida är millionmaskmarch.com (nere sedan december 2020 – arkiverad). Hösten 2019 anordnades manifestationen, åtminstone i Storbritannien, under namnet Operation Vendetta.

[årsdagar] [ändrad 22 december 2020]

Operation AntiSec

en serie hackar-attacker där hemlig eller falsk information publicerades på myndigheters, kända företags och tidningars webbsidor. – Attackerna inleddes sommaren 2011, och utfördes av personer med anknytning till grupperna Anonymous och LulzSec. Angreppen motiverades som politisk aktivism, som ett sätt att tvinga fram högre it‑säkerhet och som rent okynne. Mer i Wikipedia. – Kallades också för Operation Anti‑Security och #AntiSec. – Ska inte förväxlas med den äldre Antisec Movement, som hade en helt annan inriktning.

[aktivism] [attacker] [hackare] [ändrad 16 maj 2018]

nätrötter

(netroots) – politiska aktivister på internet, i synnerhet sådana som ser sig själva som ”vanliga människor”. Ordet anspelar på gräsrötter. – Läs också om astroturf (konstgräsrötter).

[aktivism] [it-folkgrupper] [ändrad 9 februari 2020]

mobilist

en som ägnar sig åt mobiltelefoner, antingen genom att använda dem mycket eller genom att skriva om dem. – Uttrycket kan också ha anknytning till smart mobs, alltså politiska aktivister som kommunicerar med varandra med mobiltelefon, i synnerhet med SMS.

[aktivism] [mobiltelefoner] [ändrad 23 augusti 2018]