ICT4D

Information and communications technology for development – en satsning på att ge människor i fattiga länder tillgång till datorer, internet och mobiltelefoni till överkomliga priser i hopp om att det bidrar till utvecklingen. – Se ict4dconference.org.

[förkortningar på I] [världsförbättring] [ändrad 16 oktober 2018]

Internet watch foundation

IWF – brittisk orga­nisa­tion som mot­arbetar bilder på sexu­ella över­grepp mot barn och annat olagligt på inter­net. – Or­ga­ni­sa­tionen tar emot anmälningar om miss­tänkta webb­sidor, och för­söker sedan över­tala internetopera­tör­erna att ta bort sådant ma­te­rial. IWF har också en lista över webbsidor som orga­nisa­tionen anser bör svart­listas. – IWF blev uppmärksammat i de­cem­ber 2008, då orga­nisa­tionen svart­listade en sida i Wiki­pedia därför att den visade ett om­stritt skiv­omslag med en bild på ett naket barn. – Se iwf.org.uk.

[aktivism] [it-relaterad brottslighet] [organisationer] [ändrad 29 januari 2018]

Poverty hackathon

en programmeringstävling (hackaton) med in­rikt­ning på fattiga länder. – Målet kan dels vara att ut­veckla program som hjälper fattiga, dels att utveckla program och tjänster som fattiga människor har råd att använda. – Break poverty hackathon (arkiverad länk) an­ordnades av or­ga­ni­sa­tionen Devs without borders (arkiverad länk) och ägde rum i oktober 2015 i Nairobi och Toronto. Den tycks inte ha upprepats. Namnet skrevs ibland <Br/eak>Poverty. – Se också Hack for change, Hack for Sweden och Openhack.

[aktivism] [programmering] [ändrad 7 februari 2019]