lightbox

ljusruta – text eller bild som ”hoppar ut” från en webbsida och som visas i ett större, ljusare fält samtidigt som resten av webbsidan blir mörkare. Detta händer när man klickar på text eller bild som är programmerade för den effekten. Klickar man sedan på ljusrutan återgår den till sitt ursprungliga utseende. Det är en effekt som kan programmeras med JavaScript. Ljusrutor tillåter ofta att man bläddrar, så att man till exempel kan visa bildspel i ljusrutan. – Lightbox betyder egentligen ljusbord – en bakgrundsbelyst matt glasskiva som används för betraktning av diabilder och negativ.

[gränssnittskomponenter] [webbpublicering] [ändrad 22 maj 2020]

swatch

färgruta, färgprov, mönsterruta, mönsterprovklickbar ruta som visar en färg eller ett mönster. Används på post­order­sajter för att man lätt ska kunna växla mellan olika färger eller mönster på en vara. Ursprunglig betydelse: tygprov. – Även: Swatch, schweizisk tillverkare av arm­bandsur.

[e-handel] [gränssnittskomponenter] [ändrad 2 juli 2019]

autostereoskopisk

(autostereoscopic) – om tredimensionella bilder: glasögonfri – med 3d‑effekt (djup­verkan) som betraktaren uppfattar utan speciella glasögon. Autostereo­skopi är en teknik som i mitten av 00‑talet användes på bildskärmar. De försågs med små avskärmningar mellan lodräta rader av bildpunkter. Avskärm­ningarna är så små att de knappt märks, men de blockerar varannan rad med bild­punkter för vänster öga och varannan rad med bild­punkter för höger öga. Det går därför att visa två olika bilder samtidigt, en för varje öga. Om bilderna före­ställer samma motiv, men med för­skjut­ning i sidled, uppkommer en stereo­skopisk effekt. Metoden fungerar, men bara om be­trakt­a­ren sitter rakt framför bild­s­kärmen. Nyare, experi­mentella tekniker använder en inbyggd kamera i bildskärmen för att se var betraktarens ögon finns, och anpassar bild­visningen till det.

[3d] [bildskärmar] [ändrad 31 augusti 2020]

fönster

(window) – avgränsat utrymme som visas på bildskärm, oftast utformat som en rektangel med ram. Flera fönster kan visas samtidigt, even­tu­ellt över­lappande. – Fönster är en grundläggande kom­po­nent i grafiska användargränssnitt. Fönstren gör att användaren enkelt kan överblicka information i flera doku­ment eller program, antingen genom att ha dem öppna intill varandra eller genom att snabbt växla mellan dem. Varje aktivt program kan disponera ett eller flera fönster. Fönster är flytt­bara, kan förstoras och för­minskas, kan över­lappa och dölja varandra, och de kan döljas eller krympas till små symboler. De kan också öppnas och stängas. Om det som ska visas i fönstret inte får plats brukar man kunna skrolla det med skrollnings­lister. Ibland kan man också zooma, det vill säga för­stora eller förminska inne­hållet. Bildskärmsytan bakom fönstren kallas för skrivbordet eller arbetsytan. – Mindre fönster med spe­ci­ella funktioner kallas för rutor, till exempel dialog­rutor, text­bubblor eller paletter. – Första kommersiellt framgångsrika fönster­systemet kom 1984 på Macintosh, men idén hade ut­veck­lats på 1970‑talet av Xerox PARC, som utgick från hur folk hanterar pappers­ark på skriv­bord. – På smarta mobiler och surfplattor används inte fönster på samma sätt som på persondatorer, eftersom det är svårt att handskas med fönster på små ytor. Vanligtvis får det aktiva programmet fylla hela bildskärmen.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 8 december 2020]