förstärkt verklighet

(augmented reality) – teknik som kombinerar människans sinnes­­intryck med dator­­genererade in­tryck i real­tid. Den vanliga ytter­världen som vi uppfattar med ögon, öron och andra sinnes­organ kom­pletteras alltså med virtuella in­slag medan vi går och står. Det för­ut­sätter speciella inter­aktiva glas­ögon eller liknande ut­rustning. En metod som är i praktiskt bruk fungerar så att man tittar på en historisk turistattaktion genom bildskärmen på en smart mobil med kamera. På bild­skärmen visas då motivet med dator­­genererade tillägg, till exempel en re­kon­struktion av hur man tror att en ruin såg ut innan den blev ruin. Det liknar virtuell verklighet, fast blandat med vanliga sinnes­­intryck. – Jäm­­för med annotated reality, augmented virtuality och blandad verklighet (mixed reality).

[användargränssnitt] [interaktiva glasögon] [virtuell verklighet] [ändrad 19 december 2019]

XO–4 Touch

skoldator från projektet One laptop per child (OLPC – ”hundradollarsdatorn”). – XO‑4 Touch har pek­skärm med teknik från Neonode, men är i övrigt samma dator som XO‑4. Till det yttre liknar den XO‑1. Den började säljas under 2013. (Modellerna XO‑2 och den långt komna XO‑3 kom aldrig i produktion.) –M er om XO‑4 Touch på OLPC:s webbsidor (länk).

[bärbara datorer] [it-resurser för barn] [lågprisprodukter] [one laptop per child] [pek] [undervisning] [ändrad 23 juni 2017]

Sugar

Applikationer visas som små ikoner i en ring runt en central ikon som representerar användaren. Bakgrunden är vit. Svarta lister med ytterligare ikoner upptill och nertill. I själva verket finns det också svarta lister till höger och vänster, men de syns inte på denna bild.
”Skrivbordet” i Sugar.

det grafiska användargränssnittet i den så kallade 100‑dollarsdatorn, XO‑1, av­sedd för skolbarn i fattiga länder. (Se One laptop per child.) Det är en variant av det vanliga grafiska användargränssnittet med fönster och ikoner, anpassat för barn. Det är också gjort för arbete i grupp genom datorns inbyggda trådlösa nät­verk. Datorer som är i närheten av varandra fungerar auto­ma­tiskt som ett system. Det bakom­ligg­ande operativ­sys­te­met är Linux (Fedora). – Läs mer på projektets webbsidor. – Se också Sugar Labs (wiki.sugarlabs.org).

[barn] [grafiskt användargränssnitt] [olpc] [ändrad 11 september 2019]

Qt Group

företaget som utvecklar utvecklingsplattformen Qt. – Qt är en verk­tygs­låda för utveckling av program med grafiska an­vändar­gräns­snitt. Program som har ut­­veck­lats i Qt kan köras i Windows, macOS och Linux utan ändringar. De kan också köras på mobil­­tele­foner. – Qt är skrivet med öppen käll­kod och sprids i två versioner: dels som fri mjuk­vara, dels som betal­program med en licens som ger kunden frihet att använda Qt‑baserade program i egna produkter. Qt används i KDE. – Qt Development Frameworks grundades 1994 i Norge av Eirik Chambe‑Eng och Haavard Nord under namnet Trolltech. Före­taget köptes 2008 av finländska Nokia, som först döpte om det till Qt Soft­ware, sedan in­te­gre­ra­de det i Nokia som en av­del­ning under namnet Qt Development Frame­works. I augusti 2012 såldes det till Digia (digia.com). Där var det först en av­del­ning som hette Qt Commercial, sedan dotterbolag, 2016 avknoppat under namnet Qt Group Plc. – Se qt.io.

[företag] [grafiskt användargränssnitt] [systemutveckling] [ändrad 19 december 2019]

Kurzweil, Ray

Porträtt av densamme.
Ray Kurzweil.

Raymond Kurzweil (1948) – amerikansk upp­finnare och filosof, sedan 2012 anställd på Google. – Kurzweil ut­veck­lade 1974 det första program för maskinläsning som klarade alla vanliga typ­snitt. För att programmet skulle kunna användas som hjälpmedel för blinda upp­fann Kurzweil 1976 också en skanner och en maskin för talsyntes. 1982 startade han ett före­tag som utvecklade och sålde synthesizers under varumärket Kurz­weil. Han har också utvecklat teknik för taligenkänning. – Kurz­weil har skrivit flera böcker: The age of intelligent machines (1990), The age of spiritual machines (1998) och The singularity is near (2005, se (singularity.com). – Med the singularity (se singularitet) menar Kurzweil en punkt i utvecklingen då allt oåter­kalle­ligen förändras. Det kallas ibland för den teknologiska singulariteten. Han tror att människans hjärna och andra för­mågor kommer att kopplas samman med dator­tekniken så att vi får nya egenskaper. (Se också transhumanism.) – Kurzweil har också teorier om hälsa och långt liv. Han tror att den medicinska utvecklingen kommer att leda till att vi kan leva i evighet. – I december 2012 anställdes Kurzweil som teknisk utvecklingschef på Google. Han är också med i styrelsen för Xprize. – Se kurzweilai.net.

[ai] [hälsa] [musik] [personer] [ray kurzweil] [tillgängligt] [ändrad 1 december 2o17]

mesh

  1. – nätverk där varje ansluten enhet har kontakt med sina närmaste grannar i nätet; de i sin tur har kontakt med sina grannar, och så vidare. Alltså ett spindel­näts­liknande nätverk. I princip kan varje medlem av nätet kommunicera med varje annan medlem (nod) av nätet, oavsett avstånd, genom ett eller flera ”hopp”. Ofta finns det anslutning till internet vid en av noderna. – Ordet används mest om trådlösa nätverk, men nät med kablar kan också ha mesh­struktur, till exempel internet. Meddelanden mellan enheter som inte har direkt­förbindelse dirigeras i meshnät från enhet till enhet (se multi­hopp) tills de når mot­tag­a­ren. Varje enhet fungerar som router och försöker hitta bästa vägen för med­del­an­de­na från avsändare till mottagare. – Ofta är nätet byggt runt en central server, till exempel kan alla som är anslutna till ett trådlöst mesh­nät­verk dela på en internetanslutning. Efter­som antalet grannar som varje enhet kan kommunicera med inte är fixerat kan man relativt enkelt lägga till och ta bort nya enheter i nätet. I så kallade spontana nätverk sker det auto­ma­tiskt. – Mesh­tekniken utvecklades i USA för militärt bruk, men under 00‑talet började forskare och entusiaster experimentera med wi‑fi‑baserad mesh som ett billigt sätt att upprätta lokala nätverk och att dela på en bredbandsanslutning. (Se Roofnet). Ett meshnätverk för mobiler är Firechat. Trådlösa meshnät kallas också för mobile ad hoc networks, mobila adhocnätverk (=spontana nät), ibland förkortat MANET. – Läs också om fog computing. – Mesh är ett sätt att strukturera ett datornät, en topologi;
  2. – om wi-fi: samverkande nätverk av routrar för hemmabruk. Säljs i paket om flera routrar. Routrarna kommunicerar med varandra för att ge täckning i hela bostaden. För användaren blir det som att vara ansluten till en enda router med lång räckvidd;
  3. – Terranet Mesh – teknik som gör att mobil­telefoner kan kommunicera direkt med var­andra, utan anslutning till en basstation. Utvecklat av det svenska företaget Terranet, se terranet.se;
  4. ”hönsnät” – grov bild på datorskärm av tre­dimensionellt föremål, uppbyggd av små trianglar: används i konstruktions­arbete och i tredimensionella simuleringar i stället för mer detaljerade bilder, eller som grund för mer detaljerade bilder. Kallas på engelska också för wire­frame.

[cadcam] [mobilt] [nätverk] [3d] [ändrad 11 oktober 2019]

äkta 3d

beteckning på datorgenererade bilder som visar en tredimensionell miljö på ett sätt som efterliknar hur fotografiska bilder och film avbildar tredimensionell verklighet. Det vill säga att de datorgenererade bilderna har perspektiv och realistisk ljussättning med skuggor och dagrar. ”Äkta 3d” i denna betydelse betyder däremot inte nödvändigtvis att bilden har djupverkan (stereoskopi). – Datorgenererade bilder i ”äkta 3d” förekommer i många filmer där de kan blandas med mänskliga skådespelare och materiella bakgrunder. – Förutsättningen är att de som utför datoranime­ringen ritar upp figurer och miljö i tre dimensioner, ungefär som en byggmästare som gör ritningar. När det är gjort kan ett program för rendering avbilda figurer och miljö ur valfri vinkel. Avlägsna föremål blir mindre än närbelägna. Figurer kan fås att röra sig. Med ljussättning kan skuggor och dagrar läggas till på ett naturtroget sätt. – Bakgrund: Uttrycket ”äkta 3d” används mest i datorspelsvärlden i kontrast till ”falsk 3d”. De äldsta dator­spelens grafik var ”platt”, det vill säga utan djup: allt tycktes hända på bild­skärmens yta. Senare datorspel hade isometrisk projektion, vilket ibland kallades för ”3d”, men det är alltså ”falsk 3d”. Numera har många datorspel äkta 3d.

[datoranimering] [3d] [ändrad 27 december 2018]

Wikiplays

avvecklad tjänst som visade artiklar från Wikipedia som bildspel. Text från Wikipedia lästes upp med talsyntes samtidigt som bilder från samma artikel visades. Tjänsten hade ingen officiell koppling till Wikipedia. Den startade i oktober 2012, men är nu nerlagd. – Sajten wikiplays.org är stängd.