näthinneprojektion

visning av bilder genom att de projiceras direkt på ögats nät­hinna (retina). Den som bilderna (som kan vara rörliga) visas för ser bilderna hängande i luften fram­för sig, men ingen annan ser dem. Bilderna har ingen materiell existens, utan är så kallade virtuella bilder. Man talar på engelska därför om virtual retinal display. Det finns ett fåtal kommersi­ella pro­­dukter för näthinne­projektion (se Wikipedia). Tekniken kan an­­vändas i så kallade interaktiva glas­­ögon. – På engelska: retinal projection.

[bildskärmar] [interaktiva glasögon] [ändrad 7 augusti 2017]

gorillaarm

Hand och arm som vidrör bildskärmen på en bärbar dator med Windows 8 eller 10.
Dålig idé, tycker Apple.

(gorilla arm)gorillaarmsyndromet – värk och trötthet i armen efter lång­varig användning av uppåtstående pekskärm. Ordet har använts av amerikan­ska ergonomer sedan 1980‑talet. – Apple har uppgett att risken för att användarna får gorillaarm är skälet till att inte Apples datorer (men där­emot surfplattor och mobiltelefoner) har pekskärm. – Se artikel i Wired (länk).

[it-relaterade hälsoproblem] [pek] [ändrad 28 mars 2017]

calm technology

lugn teknik, stillsam teknik – användbar och kraftfull teknik som inte stör, och som inte märks när det inte behövs. – Ut­trycket myntades 1988 av den amerikanska forskaren Mark Weiser† som motsats till hot technology. Weiser ansåg att ny teknik inte borde utformas för att väcka uppmärksamhet, att den inte borde förses med nya läckra gräns­snitt, utan att ny teknik borde smälta in i bakgrunden och kommu­ni­cera med oss genom subtila förändringar. Han nämnde före­bilder som pennor, skor och bilmotorer: en bra bil­motor hörs knappt, men vi hör ändå på ljudet om något är fel.

[användargränssnitt] [ändrad 3 november 2018]