webmaster

den som är ansvarig för skötseln av en webbplats. En webmaster brukar ansvara både för hanteringen av innehållet på webbplatsen och för det tekniska. Men webmaster är ingen strikt definierad arbetsuppgift, så det varierar mellan olika arbetsplatser. Webmastern kan, men behöver inte, vara ansvarig utgivare för webbplatsen. – På svenska också stavat webbmaster, ibland: webbmästare.

[webbpublicering] [yrken] [ändrad 26 mars 2018]

webrarian

”webbliotekarie” – person som är expert på att hitta information på webben och dessutom på att spara och katalogisera informationen. – Läs mer i avhandlingen ”Dewey goes surfing” av Bjørn Tørrissen (länk).

[arkiv och bibliotek] [yrken] [ändrad 29 november 2020]

vendor

  1. – säljare, leverantör – företag som säljer en produkt eller tjänst. – Ordet vendor kan också användas om alla slags försäljare (street vendor, book vendor), men det används i it‑branschen främst om företag som säljer produkter och tjänster direkt till slutkund. Företaget behöver inte ha tillverkat produkten, men ansvarar för den gentemot kunden. Det finns ingen skarp gräns mellan vendor, supplier och provider;
  2. – även: person som är anställd av en leverantör (vendor) men som arbetar hos företaget som har köpt produkten. Arbetsuppgiften kan vara installation, underhåll eller annat. Skillnaden mellan en vendor i denna betydelse och en person som är underentreprenör, eller anställd av en, kan vara liten. (Läs också om TVC.)

[arbetsmarknad] [företagstyper] [ändrad 19 december 2018]

patchmaster

anställd på it-avdelning med uppgift att installera och hålla reda på de rättelser (patchar) och säkerhetstillägg som skickas ut till installerade program.

[it-säkerhet] [yrken] [ändrad 22 oktober 2020]

information tamer

informationstämjare – en som har till yrke att skriva om komplicerade tekniska beskrivningar så att de blir mer begripliga.

[yrken] [ändrad 9 juni 2020]

evangelist

en som har till uppgift att predika fördelarna med en ny teknik och att lära folk att använda den, i synnerhet på ett företag eller hos företagets kunder. – Se också ninja.

[yrken] [ändrad 10 augusti 2017]