attention deficit trait

adt – minskad effektivitet orsakat av övermått av information. E‑post, tele­fon­samtal, sociala medier och andra dis­trak­tioner gör att man inte kan kon­cen­trera sig på det man ska göra. – Be­­näm­ningen lan­se­ra­des 2006 av den ameri­kanska psyk­iatern Edward Hallowell (länk) i boken Crazy­­­busy. Be­­­näm­ningen adt an­spelar på adhd och add, men Hallo­­well anser inte att adt är ett sjuk­­­doms­­­till­­­stånd, utan snarare ett stress­­­bete­­ende. – Se också inter­net­beroende och social över­be­last­ning.

[arbetsmiljö] [stress]

crowd labor

det att betalda arbetsuppgifter läggs ut på människor som anmäler sig genom internet. En person som utför crowd labor kallas för crowdworker. – Arbetet gäller huvud­sakligen uppgifter som kan utföras med dator, men som inte kan utföras av dator­program utan mänsklig insats. Ett exempel är att granska inlägg och bilder på debatt­forum och sociala medier. Kan ses som en modern version av gamla tiders stycke­arbete. – Se också gig economy, human cloud, human intelligence task och mekanisk turk.

[arbetsmarknad] [ändrad 24 september 2018]

mekanisk turk

(mechanical Turk) – människa som hjälper datorer att lösa uppgifter som datorer inte klarar. Exempel: att beskriva vad som finns på ett foto. – Uttrycket kommer av en schack­spelande maskin, utformad som en turk i den tidens turkiska klädsel, från slutet av 1700‑talet. I själva verket var det ingen maskin: en schackspelande liten människa var gömd inuti maskinen. – Ut­trycket fick it‑an­knytning genom postorder­före­taget Amazons tjänst Mechanical Turk (länk). – Se också gig economy, human intelligence task (förkortat HIT) och crowd labor.

[arbetsmarknad] [ändrad 12 februari 2018]

road warrior

Bild på Mel Gibson i filmen Mad Max 2 Road Warrior.
Originalet.

(”landsvägskrigare”) – fältarbetare med mobil­tele­fon och bärbar dator, eller en an­­ställd som reser mycket och har samma slags ut­rust­ning. – Ordet är troligen hämtat från Mel Gibsons film The Road Warrior från 1981 (i Europa känd som Mad Max 2 – se IMDb: länk). – Jäm­för med corridor warriordigital nomad, windshield warrior och tangent­bords­riddare. – Se också skriv­bords­krigare. – Fler ord på warrior.

[arbetsmarknad] [it-folkgrupper] [jargong] [mobilt] [spelfilmer] [ändrad 20 augusti 2018]