Internet safety act

ett nedröstat amerikanskt lagförslag som bland annat skulle ålägga alla internet­operatörer att spara loggen över all trafik i minst två år. – Som internetoperatörer definierades i lagförslaget alla som ansluter fler än en dator till internet, alltså även internet­­kaféer och hem med trådlösa nätverk. – Lag­för­slaget skulle också göra det straffbart att ge tillgång till resurser som operatören vet, eller har anledning anta, ger till­gång till bilder på sexuella över­grepp mot barn. – Lag­för­slaget lades först fram 2006 utan att gå igenom, sedan på nytt 2009 av republikanerna Jon Cornyn, senator, och Lamar Smith, ledamot av representanthuset, båda från Texas. Det röstades ner även andra gången. – Lag­för­slagets full­ständiga namn var Internet stopping adults facilitating the exploitation of todays youth act. – Jäm­för med Childrens online privacy protection act och Child online protection act.

[barn] [inaktuellt] [lagar] [övervakning] [ändrad 15 augusti 2019]

XO-1

XO-1. Liknar vanlig bärbar dator. Vit och grön. Två korta antenner upptill på bildskärmen.
Hundradollarsdatorn XO-1.

en bärbar dator för skolbarn, utvecklad i projektet One laptop per child. – XO‑1 är en bärbar dator med AMD‑processor, SSD (ingen snurrande hård­disk), tråd­löst nätverk, mikro­fon och högtalare. Batteriet kan laddas upp med ett jojo­lik­nande snöre. XO‑1 har inbyggd trådlös kommuni­ka­tion, och är avsedd för operativ­systemet Sugar, baserat på Linux (närmare bestämt Fedora). – Läs mer här. – Jäm­för med XO‑4 och XO‑4 Touch (XO‑2 och XO‑3 lades ner före debuten) samt XO‑infinity. – Läs också om roboten Butiá.

[barn] [bärbara datorer] [linux] [one laptop per child] [utbildning] [ändrad 15 november 2018]

XO-3

en planerad men aldrig tillverkad hundradollarsdator i surfplatte-version. (Se One laptop per child.) – Utveck­lingen av XO‑3 lades ner i november 2012. I stället kom under 2013 XO‑4 och XO‑4 Touch. – XO‑3 var tänkt att likna Apples iPad: alltså en dator som består av enbart en pekskärm med ett virtuellt tangentbord. – Se wiki.laptop.org/go/XO-3 och denna videoYouTube. – Jäm­­för med XO‑1.

[barn] [nerlagt] [one laptop per child] [surfplattor] [utbildning] [ändrad 15 november 2018]

One laptop per child

OLPC – en satsning på en billig bär­bar dator för skol­­barn i fattiga länder. – Pro­jektet startades i januari 2005 av bland andra Nicholas Negro­­­ponte och Alan Kay. Den billiga datorn kallades först för 100‑dollarsdatorn (the 100‑dollar lap­top), men priset blev till sist högre än så. De första datorerna kom 2007. Det officiella namnet på den första datorn var XO‑1. 2013 kom XO‑4 och XO‑4 Touch. Operativ­­sys­temet är Linux med ett grafiskt användargräns­snitt som heter Sugar. – Datorn XO‑infinity, numera Infinity:One, som utvecklas fristående från stiftelsen, följde i sitt första utförande specifikationerna för XO‑serien. – Läs mer på one.laptop.org. (Olpc.com är en seriös sajt utan officiell koppling till projektet, men olpc.org är en kapad sajt med reklam.) – Mer i Wikipedia. – Läs också om tio­dollars­datorn. – Läs också om projektet Worldreader.

[barn] [bärbara datorer] [linux] [one laptop per child] [utbildning] [världsförbättring] [ändrad 15 november 2018]

XO-4

vidareutvecklad modell av skoldatorn från projektet One laptop per child (OLPC). – XO‑4 liknar föregång­aren XO‑1, men har modernare hård­vara. Varianten XO‑4 Touch har pekskärm. – XO‑4 och XO-4 Touch började säljas under 2013. De kom i stället för XO-3†, en surfplatta, avsedd för skolelever. Den lades ner i slutet av 2012 innan tillverk­ningen hade börjat. – Läs mer på OLPC:s webbsidor.

[barn] [bärbara datorer] [one laptop per child] [undervisning] [ändrad 12 december 2017]

XO–4 Touch

skoldator från projektet One laptop per child (OLPC – ”hundradollarsdatorn”). – XO‑4 Touch har pek­skärm med teknik från Neonode, men är i övrigt samma dator som XO‑4. Till det yttre liknar den XO‑1. Den började säljas under 2013. (Modellerna XO‑2 och den långt komna XO‑3 kom aldrig i produktion.) –M er om XO‑4 Touch på OLPC:s webbsidor (länk).

[bärbara datorer] [it-resurser för barn] [lågprisprodukter] [one laptop per child] [pek] [undervisning] [ändrad 23 juni 2017]

Sugar

Applikationer visas som små ikoner i en ring runt en central ikon som representerar användaren. Bakgrunden är vit. Svarta lister med ytterligare ikoner upptill och nertill. I själva verket finns det också svarta lister till höger och vänster, men de syns inte på denna bild.
”Skrivbordet” i Sugar.

det grafiska användargränssnittet i den så kallade 100‑dollarsdatorn, XO‑1, av­sedd för skolbarn i fattiga länder. (Se One laptop per child.) Det är en variant av det vanliga grafiska användargränssnittet med fönster och ikoner, anpassat för barn. Det är också gjort för arbete i grupp genom datorns inbyggda trådlösa nät­verk. Datorer som är i närheten av varandra fungerar auto­ma­tiskt som ett system. Det bakom­ligg­ande operativ­sys­te­met är Linux (Fedora). – Läs mer på projektets webbsidor. – Se också Sugar Labs (wiki.sugarlabs.org).

[barn] [grafiskt användargränssnitt] [olpc] [ändrad 11 september 2019]

Butiá

En bärbar dator, XO-1, monterad på små hjul.
Också en robot.

robot baserad på skoldatorn XO-1. Det är helt enkelt en XO-1 på hjul, alltså något som påminner om själv­gående gräs­klippare och damm­­sugare. – Butiá har utvecklats i Uruguay för att användas för experi­ment i skolor. – Se denna länk med video (på spanska).

[barn] [läromedel] [robotar] [ändrad 22 december 2017]