Dynabook

Dynabook, gammal bild
Designmodell av Dynabook.

den första bärbara datorn som liknar de vi har nu, utvecklad 1972 av Alan Kay. – Dyna­book byggdes i enstaka exemplar på PARC, men mass­­till­­verkades inte. Kay utvecklade datorn med tanke på skol­barn och såg den som en ersättare för läro­­böcker, därav namnet på book. – Många senare bär­bara datorer heter något på book. – Alan Kay beskrev Dynabook 1972 i upp­satsen A personal computer for all ages (pdf). – En bild på en Dynabook finns i artikeln Spacewar: Fanatic life and symbolic death among the computer bums (länk) av Stewart Brand från 1972 i tidskriften Rolling Stone. – Dynabook är också namnet på en bärbar dator från Toshiba.

[barn] [bärbara datorer] [it-historia] [utbildning] [ändrad 19 mars 2018]

Squeak

en programmeringsmiljö för barn och undervisning, utvecklad av Alan Kay med flera. – Utvecklaren arbetar främst med bilder, som i ett rit­program, och med ett minimum av text- och siffer­inmatning. Program­språket är bra på att hantera bilder, musik och spel. – Squeak bygger på Small­talk, och är skrivet i öppen källkod. Squeak fungerar på de flesta operativ­system, och kan laddas ner gratis från squeak.org. – Läs också om Scratch.

[barn] [programspråk] [undervisning] [ändrad 12 november 2018]

Internet safety act

ett nedröstat amerikanskt lagförslag som bland annat skulle ålägga alla internet­operatörer att spara loggen över all trafik i minst två år. – Som internetoperatörer definierades i lagförslaget alla som ansluter fler än en dator till internet, alltså även internet­­kaféer och hem med trådlösa nätverk. – Lag­för­slaget skulle också göra det straffbart att ge tillgång till resurser som operatören vet, eller har anledning anta, ger till­gång till bilder på sexuella över­grepp mot barn. – Lag­för­slaget lades först fram 2006 utan att gå igenom, sedan på nytt 2009 av republikanerna Jon Cornyn, senator, och Lamar Smith, ledamot av representanthuset, båda från Texas. Det röstades ner även andra gången. – Lag­för­slagets full­ständiga namn var Internet stopping adults facilitating the exploitation of todays youth act. – Jäm­för med Childrens online privacy protection act och Child online protection act.

[barn] [inaktuellt] [lagar] [övervakning] [ändrad 15 augusti 2019]

XO-1

XO-1. Liknar vanlig bärbar dator. Vit och grön. Två korta antenner upptill på bildskärmen.
Hundradollarsdatorn XO-1.

en bärbar dator för skolbarn, utvecklad i projektet One laptop per child. – XO‑1 är en bärbar dator med AMD‑processor, SSD (ingen snurrande hård­disk), tråd­löst nätverk, mikro­fon och högtalare. Batteriet kan laddas upp med ett jojo­lik­nande snöre. XO‑1 har inbyggd trådlös kommuni­ka­tion, och är avsedd för operativ­systemet Sugar, baserat på Linux (närmare bestämt Fedora). – Läs mer här. – Jäm­för med XO‑4 och XO‑4 Touch (XO‑2 och XO‑3 lades ner före debuten) samt XO‑infinity. – Läs också om roboten Butiá.

[barn] [bärbara datorer] [linux] [one laptop per child] [utbildning] [ändrad 15 november 2018]

XO-3

en planerad men aldrig tillverkad hundradollarsdator i surfplatte-version. (Se One laptop per child.) – Utveck­lingen av XO‑3 lades ner i november 2012. I stället kom under 2013 XO‑4 och XO‑4 Touch. – XO‑3 var tänkt att likna Apples iPad: alltså en dator som består av enbart en pekskärm med ett virtuellt tangentbord. – Se wiki.laptop.org/go/XO-3 och denna videoYouTube. – Jäm­­för med XO‑1.

[barn] [nerlagt] [one laptop per child] [surfplattor] [utbildning] [ändrad 15 november 2018]

XO-4

en vidareutvecklad modell av skoldatorn från projektet One laptop per child (OLPC). – XO‑4 liknar föregångaren XO‑1, men har modernare hård­vara. Varianten XO‑4 Touch har pekskärm. – XO‑4 och XO-4 Touch började säljas under 2013. De kom i stället för XO-3†, en surfplatta, avsedd för skolelever. Den lades ner i slutet av 2012 innan tillverk­ningen hade börjat. – Läs mer på OLPC:s webbsidor.

[barn] [bärbara datorer] [one laptop per child] [undervisning] [ändrad 12 december 2017]

XO–4 Touch

skoldator från projektet One laptop per child (OLPC – ”hundradollarsdatorn”). – XO‑4 Touch har pek­skärm med teknik från Neonode, men är i övrigt samma dator som XO‑4. Till det yttre liknar den XO‑1. Den började säljas under 2013. (Modellerna XO‑2 och den långt komna XO‑3 kom aldrig i produktion.) –M er om XO‑4 Touch på OLPC:s webbsidor (länk).

[bärbara datorer] [it-resurser för barn] [lågprisprodukter] [one laptop per child] [pek] [undervisning] [ändrad 23 juni 2017]