proof-of-burn

(”bevis på bränning”, ”bevis på uppeldning”) – krav på att den som vill ha tillgång till en viss tjänst eller resurs i ett blockkedje-baserat nätverk först ska förstöra ett visst belopp i kryptovaluta. Beloppet ska skickas till ett konto som ingen har tillgång till, och överföringen ska dokumenteras. – Proof-of-burn är ett av flera sätt att kräva en prestation av den som begär en tjänst eller tillgång till en resurs. Det görs för att försvåra missbruk och attacker. Jämför med bevis på arbete, proof-of-work, bevis på auktoritet, proof-of-authority, och bevis på insats, proof-of-stake. – Kravet på att beloppet ska brännas förekommer i nystartade nätverk. Den som vill vara med måste göra en uppoffring, men ingen av initiativtagarna eller någon annan ska tjäna på det: därför ska pengarna förstöras. Detta anses öka tilltron till nätverket.

[blockkedjor] [kryptovalutor] [proof of] [ändrad 26 mars 2018]

dogecoin

en kryptovaluta som skapades som ett skämt 2013 av programmeraren Billy Markus (se twitter.com/billym2k). Den nådde i januari 2018 ett marknadsvärde på en miljard dollar. Dogecoin är en variant av en annan kryptovaluta, litecoin. Ordet doge, en skämtsam variant av dog (hund), är ett så kallat mem.

[kryptovalutor] [8 januari 2018]

kryptokapning

det att en angripare i hemlighet använder andras webbläsare för att bryta kryptovaluta. – Angriparen använder ett program i Javascript. Det installeras i smyg på offrens datorer när de besöker en infekterad webb­sida. Ett känt sådant program har utvecklats av företaget Coinhive. Även på den infekterade webbsidan har programmet vanligtvis installerats utan utgivarens vet­skap. När programmet väl har installerats börjar det göra beräkningar (”mining”, på svenska brytning eller grävande) som behövs för att angriparen ska bli ägare till kryptovaluta. Det enda som offret märker är att processorn får mycket mer att göra. En anledning till att kryptokapning förekommer är att beräkningarna som krävs när man bryter kryptovaluta har blivit så krävande att det behövs ett nätverk av samverkande datorer för att brytandet ska nå framgång. Det finns tillägg till webbläsare som blockerar kryptokapning. – Läs mer i denna artikel i Wired. Även: kryptonappning. På engelska: cryptojacking eller cryptomining malware. Det är en sammandragning av cryptocurrency och hijacking.

[kryptovalutor] [it-säkerhet] [ändrad 1 oktober 2019]

initial coin offering

(ICO) – inbjudan till finansiering av ny kryptovaluta (”coin”). Det kan också gälla andra tjänster baserade på distribuerade liggare. I början av september 2017 förbjöd Kinas centralbank ICO:er. – Be­näm­ningen och förkortningen anspelar på initial public offering, IPO – börs­intro­duk­tion – inbjudan till alla som vill att köpa aktier i ett företag som intro­du­ce­ras på börsen.

[finansiering] [kryptovalutor] [6 september 2017]

Bitcoin cash

(BCC eller XBC) – en förgrening av kryptovalutan bitcoin, lanserad i augusti 2017. Med att Bitcoin cash är en förgrening menas att alla pengar i Bitcoin cash-systemet från början är vanliga bitcoin, men när man börjar använda dem som Bitcoin cash fungerar de inte längre i bitcoinsystemet. (Transaktionerna bokförs nämligen inte längre i bitcoinsystemets liggare, utan i en annan, oberoende liggare.) Syftet med införandet av Bitcoin cash uppges vara att möjliggöra snabbare och billigare transaktioner. Den maximala längden på blockkedjan har ökats till åtta megabyte, jämfört med en megabyte för bitcoin. –Se bitcoincash.org.

[kryptovalutor] [4 augusti 2017]

distribuerad liggare

(distributed ledger) – förteckning över händelser, fördelad i identiska exemplar på många datorer. Syftet är att göra det omöjligt att radera eller förvanska informationen utan att det upptäcks. Varje post i liggaren förses med en elektronisk signatur av den som lägger till posten, och varje dator som sedan sparar ett identiskt exemplar av liggaren med den nya posten tillagd förser den dessutom med sin egen elektroniska signatur. Det gör det praktiskt taget omöjligt att framställa en förfalskad version av ligg­a­ren, eftersom liggaren finns i många exemplar som har med sig dess hela historia: varje tillägg, strykning och ändring har försetts med elektronisk signatur av många datorer. För att verifiera en betalning skickar man en förfrågan till några av de datorer som har kopior av liggaren. – Det mest kända exemplet på distribuerade liggare är block­kedjan, som först användes i kryptovalutan bitcoin. – Betalningar är den mest kända tillämpningen av distribuerade liggare, men från mitten av 2010-talet används det för många slags information som måste skyddas från förfalskningar, till exempel skriven text.  Se liggare och jämför med logg.) – Ingående artikel om fyra decenniers akademisk forskning som är grunden till bitcoin och distribuerade liggare, se denna länk.

[kryptovalutor] [blockkedjor] [ändrad 6 september 2017]