diagnosuttag

det uttag som används för datoriserad fel­sökning på bilar. Heter på engelska egentligen data link connector, DLC, men kallas oftast för OBD, on‑board diagnostics, omborddiagnos[system] (se längre ner). – Uttaget är kopplat till bilens styrenheter, alltså de elektroniska system som styr funktioner i bilen. Genom uttaget kan man med en felkodsläsare inte bara söka efter fel, utan också ändra inställningar. – Diagnos­uttaget är numera standardiserat på de flesta bilar. Ofta finns det under instrument­brädan. – Diagnos­uttaget används främst av bil­verk­städer, men privat­personer kan också köpa utrustning för att använda det. Det kan vara problematiskt, eftersom systemet inte har något skydd mot olämpliga eller skadliga ändringar. Man kan till exempel göra bil­nyckeln oanvändbar genom diagnos­uttaget. – Omborddiagnossystem, på engelska on-board diagnostics, OBD, är egentligen namnet på hela diagnossystemet, men används ofta om själva diagnosuttaget. Sedan 1994 gäller standarden OBD‑II.

[bilar] [ändrad 27 juli 2018]

Titan

 1. FRA:s databas för lagring av data om data- och tele­trafik (trafik­data). Titan innehåller in­for­mation om av­sändare och mot­tagare av kommunikation, men inte om inne­hållet i sam­talet (se över­vakning). Den lagrar infor­mation om samtal med fasta tele­foner och mobil­telefoner, SMS, e‑post och webb­trafik. För­ut­sätt­ningen är att med­delan­dena har passerat Sveriges gräns. – Titans existens av­slö­jades i juni 2008, två dagar innan riks­dagen god­kände FRA‑lagen, som ger FRA rätt att lagra trafik­data. Titan hade då redan funnits i flera år;
 2. – påstått arbetsnamn på en bil från Apple, se Project Titan;
 3. – avvecklat Google-projekt för att tillhandahålla trådlöst bredband från högt­flygande obemannade sol­cells­drivna flygplan (drönare). Detta skulle användas över områden där det skulle bli för dyrt att dra fiber. Google köpte 2014 företaget Titan Aerospace som tillverkade sådana flygplan. Utvecklingen av projektet stötte på många problem, och det lades i praktiken ner redan under 2016, men nerläggningen blev känd först i början av 2017. – Jämför med Project Loon (som har tagit över en del av de anställda på Titan).

[bilar] [meddelanden] [trådlöst] [underrättelseverksamhet] [övervakning] [ändrad 5 juni 2017]

pod

 1. kapsel, dosa – liten elektronisk apparat. Ordet ingår i namnet på Apples musik­spelare iPod, och har överförts till andra ord som poddradio (podcasting). Varken engelska pod eller försvenskade podd används normalt som fristående ord i denna betydelse, utan förekommer bara i sammansättningar, oftast i betydelsen musik­spelare eller mer allmänt om hantering av digital musik, tal eller video, som i poddradio. – Större handhållna elektroniska apparater har ibland namn på pad;
 2. – en podd – kort för ett poddradio- eller poddvideoprogram;
 3. – in the pod(acting in the pod) – när man bara gör precis det som förväntas på det sätt som förväntas, därför att man vet att alla egna initiativ kommer att kritiseras. Pod syftar här på arbetsbåset (cubicle) på ett amerikanskt kontor;
 4. – se T-Pod (en självkörande lastbil);
 5. – på engelska även: ett slags flyttcontainer, kapsel som i rymdkapsel, behållare.

– Den ursprungliga betydelsen av pod är kapsel som i frökapsel.

[bilar] [musik] [pod] [radio och tv] [språktips] [ändrad 19 oktober 2018]

trafikanalys

(traffic analysis) – analys av trafikdata med målet att upptäcka mönster. Trafik kan vara både trafik med fordon och trafik på telefonnätet och internet – vem kommunicerar med vem. Trafikanalys i den senare bemärkelsen används i underrättelseverksamhet.

[datakommunikation] [kartläggning] [transporter] [ändrad 12 november 2019]

vägledd GPS-navigering

GPS‑navigeringssystem som löpande ger bilförare anvisningar om rutten. – GPS‑navigatorer har ofta en bildskärm som visar hur vägen ser ut framför bilen, och visar var man ska svänga. Vanligtvis ger GPS‑navigatorn också talade anvisningar. Man kan då tala om röstvägledd GPS‑navigering. – På engelska: turn‑by‑turn [GPS] navigation.

[bilar] [utomhusnavigering] [ändrad 21 januari 2018]

fordonsparkshantering

förvaltning av de fordon som en organisation äger och använder. Fordonsparks­hante­ring kan bland annat omfatta under­håll och reparationer, bränsle­försörj­ning, finan­si­e­ring, försäk­ringar, förarutbildning, förarsäkerhet, extra­utrust­ning och kommuni­ka­tion. Ofta ingår GPS‑övervak­ning av bilarnas kör­ningar. – På engelska: fleet management.

[bilar] [företag och ekonomi] [ändrad 11 september 2019]

event data recorder

förkortat EDR – ”svart låda” för bilar – anordning som används för utredning av bil­olyckor. Den kan visa vad föraren gjorde sekunderna före en krasch, till exempel bilens hastig­het och ifall föraren bromsade.

[bilar] [ändrad 1 oktober 2019]

war texting

användning av SMS för olovlig upplåsning av bildörrar och andra fjärrstyrda säkerhetsanordningar. Det är långt ifrån enkelt, men tekniskt möjligt med vissa system. Metoden visades upp 2011. – Förklaring till uttrycket, se war.

[bilar] [it-säkerhet] [mobilt] [ord på war] [ändrad 10 augusti 2019]

Apollo

 1. Project Apollo – kinesiska Baidus (baidu.com) projekt för att skapa en allmänt tillgänglig plattform, baserad på öppen källkod, för självkörande bilar. Den presenterades i april 2017, se pressmeddelande;
 2. – version 8 av Windows Phone†, släppt under 2012;
 3. – det första företaget som sålde det som då kallades för arbetsstationer. För­sta modellen hette Domain och lanserades 1981. Hewlett‑Packard köpte Apollo 1989, och använde sedan namnet som varumärke för sina arbetsstationer i några år;
 4. Apollo syndrome, se Apollonsyndromet;
 5. – se Apollo guidance computer (styrdatorn till Apolloprogrammets månlandare).

– Den grekiska guden Απόλλων heter Apollon på svenska, men Apollo på engelska.

[bilar] [datorer] [företag] [it-historia] [mobilt] [psykologi] [windows] [ändrad 10 juni 2019]