RGBG

Färgblandningen rgbg i form av ett Bayerfilter. Liknar ett schackbräde där varannan ruta är grön. Av de återstående är varannan röd och varannan blå.
Ett Bayerfilter.

rött, grönt, blått, grönt – i digitalkameror och på bildskärmar (inklusive tv) – en vari­ant av färgblandningen RGB. På fyra bildpunkter går det i RGBG en röd, en blå och två gröna. I de flesta digitalkameror används RGBG i färgfiltermatrisen. – Skälet till att man dubblerar de gröna bildpunkterna är att det arrangemanget liknar hur det mänskliga ögat uppfattar färg. – RGBG patenterades 1976 av Bruce BayerKodak. RGBG‑färgfilter kallas därför också för Bayerfilter. (Men det finns andra sätt att arrangera färgerna än det som Bayer patenterade.) Förkortningarna GRGB och RGGB förekommer också.

[bildskärmar] [förkortningar på R] [kameror] [ändrad 11 juni 2017]

nit

  1. – mått på luminans, alltså ljusstyrka i förhållande till ljuskällans yta. Motsvarar en candela per kvadratmeter. Används om bildskärmar och tv‑apparat­er. – En bildskärm har en luminans på 50—300 nit, nyare modeller kan ha mer. Benämningen nit används sällan på svenska. – I optik är ljusstyrkan, mätt i candela, ett mått på allt ljus som strålar ut från ljuskällan, oavsett hur stor ljuskällan är. Det visar hur användbar ljus­källan är som belysning. Luminans är ljusstyrkan dividerad med ljus­källans yta. Det säger hur intensiv ljuskällan verkar. – Om du täcker över en bildskärm med en kartongbit med ett hål i så minskar bild­skärmens synliga ljusstyrka (candela), eftersom det kommer ut mindre ljus. Men den bit som syns har – om ljusstyrkan är jämnt fördelad över skärmen – samma luminans (mätt i nit) som hela bildskärmen. – Alternativ beskrivning: en taklampa med två 10‑watts LED‑lampor har dubbelt så hög ljusstyrka (candela) som en taklampa med en 10‑watts LED‑lampa. Men den har samma luminans (nit).
  2. NIT – se Network investigative technique.

[avlyssning] [bildskärmar] [förkortningar på N] [ändrad 7 maj 2017]