journal blog

dagboksblogg – den vanligaste formen av personlig blogg. Bloggaren berättar om händelser och publicerar reflektioner i kronologisk ordning.

[bloggar] [ändrad 8 februari 2018]

flog

  1. fake blogfejkbloggblogg som ser ut att vara skriven av en privatperson, men som i själva verket är betald reklam;
  2. food blogblogg om mat. – Flogger – matbloggare.

– Ordet är ovanligt i båda dessa betydelser. – To flog i vanlig engelska betyder ’att piska’.

echo chamber

ekokammare – ett antal bloggar eller andra publikationer som okritiskt upprepar information som de hämtar från varandra. Även: en som håller med om allt du säger.

[bloggar] [källkritik] [ändrad 28 februari 2018]

blog trolling

”bloggtrollande” – spridande av propaganda och marknadsföring genom bloggar som verkar vara oberoende. Syftet är att ge intryck av att åsikterna kommer från folkdjupet. – Blog trolling görs av företag, myndigheter och organisationer genom att de förser lämpliga bloggare med det budskap som ska spridas. Ibland är bloggen bara en formellt självständig front för den bakomliggande organisationen. – Jämför med astroturf. – Ordet blev vanligt i slutet av 2004. – Läs också om trolling och trollfabrik.

[bloggar] [källkritik] [ändrad 12 december 2017]

bloggerel

engelska för något som har upprepats till leda på olika bloggar. Av blogg och doggerel, ’grötrim’, värdelös dikt.

[bloggar] [jargong] [ändrad 7 april 2017]

blogghotell

tjänst där användare kan utforma och publicera sina bloggar. – Blogghotell brukar ha verktyg och färdiga mallar för utformning av bloggar, inklusive hantering av kommentering och länkning. Kundens blogg hamnar antingen på blogghotellets domän eller också kan kunden be blogghotellet att lägga bloggen på en domän som kunden äger. Blogghotell kan vara gratis, helt eller delvis reklamfinansierade eller ta en avgift av kunden. – Jämför med webbhotell och serverhotell.

[bloggar] [ändrad 20 mars 2018]