phlog

photo blog – blogg där foton är det viktiga – i synnerhet foton med högre kvalitet än bilder som tagits med mobiltelefon, se moblogg.

[bloggar] [foto] [ändrad 11 december 2017]

milblog

military blog – blogg som soldater skriver, vanligtvis utan befälens medgivande.

[bloggar] [ändrad 21 januari 2018]

journal blog

dagboksblogg – den vanligaste formen av personlig blogg. Bloggaren berättar om händelser och publicerar reflektioner i kronologisk ordning.

[bloggar] [ändrad 8 februari 2018]

flog

  1. fake blogfejkbloggblogg som ser ut att vara skriven av en privatperson, men som i själva verket är betald reklam;
  2. food blogblogg om mat. – Flogger – matbloggare.

– Ordet är ovanligt i båda dessa betydelser. – To flog i vanlig engelska betyder ’att piska’.

ekokammare

ett antal bloggar eller andra publikationer som okritiskt upprepar information som de hämtar från varandra. Även: en som håller med om allt du säger. – På engelska: echo chamber. – Se också bubbla.

[bloggar] [källkritik] [ändrad 21 januari 2020]

blog trolling

”bloggtrollande” – spridande av propaganda och marknadsföring genom bloggar som verkar vara oberoende. Syftet är att ge intryck av att åsikterna kommer från folkdjupet. – Blog trolling görs av företag, myndigheter och organisationer genom att de förser lämpliga bloggare med det budskap som ska spridas. Ibland är bloggen bara en formellt självständig front för den bakomliggande organisationen. – Jämför med astroturf. – Ordet blev vanligt i slutet av 2004. – Läs också om trolling och trollfabrik.

[bloggar] [källkritik] [ändrad 12 december 2017]