blog trolling

”bloggtrollande” – spridande av propaganda och marknadsföring genom bloggar som verkar vara oberoende. Syftet är att ge intryck av att åsikterna kommer från folkdjupet. – Blog trolling görs av företag, myndigheter och organisationer genom att de förser lämpliga bloggare med det budskap som ska spridas. Ibland är bloggen bara en formellt självständig front för den bakomliggande organisationen. – Jämför med astroturf. – Ordet blev vanligt i slutet av 2004. – Läs också om trolling och trollfabrik.

[bloggar] [källkritik] [ändrad 12 december 2017]

bloggerel

engelska för något som har upprepats till leda på olika bloggar. Av blogg och doggerel, ’grötrim’, värdelös dikt.

[bloggar] [jargong] [ändrad 7 april 2017]

blogghotell

tjänst där användare kan utforma och publicera sina bloggar. – Blogghotell brukar ha verktyg och färdiga mallar för utformning av bloggar, inklusive hantering av kommentering och länkning. Kundens blogg hamnar antingen på blogghotellets domän eller också kan kunden be blogghotellet att lägga bloggen på en domän som kunden äger. Blogghotell kan vara gratis, helt eller delvis reklamfinansierade eller ta en avgift av kunden. – Jämför med webbhotell och serverhotell.

[bloggar] [ändrad 20 mars 2018]

Bold

  1. bold, boldface – i typografi: se halvfet stil;
  2. Bold – uppköpt och nerlagd amerikansk tjänst för företagsbloggar, utvecklad av David Byttow (se Secret). Den presenterades i juni 2016 och köptes i juni 2017 av Postmates (postmates.com), som la ner produkten men anställde Byttow. Bold hade ett antal funktioner, så kallade assistenter, för att hjälpa bloggaren att förbättra sitt språk och att göra layouten tilltalande. – Se bold.io.

[bloggar] [typografi] [uppköpt] [ändrad 7 maj 2018]