lonelygirl15

en videoserie som publicerades 2006—2008 på Youtube. Den verkade vara en genuin video­blogg från den 15‑åriga tjejen ”Bree”. Så småningom blev det känt att ”lonelygirl15” var en bluff. ”Bree” spelades av skåde­spel­er­skan Jessica Rose (länk), och manuset skrevs av profession­ella manusför­fattare.

[bluff och båg] [fiktiva namn] [ändrad 18 januari 2018]

iceberg tweet

tweet vars synliga del bara är en liten del av meddelandet. Typexempel: tweeten innehåller en länk till en webbsida, där huvud­delen av med­del­an­det finns.

[bloggar] [ändrad 20 april 2017]

pingserver

server som tar emot meddelanden (pingar) från bloggar när de publicerar nytt material. – Pingservern gene­rerar löpande en lista över aktu­ella bloggar: sådana listor används av sökmotorer som är specialiserade på bloggar, och av tjänster som talar om för RSS-läsare när bloggar har uppdaterats. Vissa blogg­verktyg har auto­ma­tisk kopp­ling till en bestämd ping­server, andra ping­servrar är öppna, och tar emot pingar från alla. (Om miss­bruk av detta, se sping.) – På engelska: ping server. – Pingservrar brukar använda protokollet Track­back.

[bloggar] [webbpublicering] [ändrad 11 april 2020]

subtweet

i Twitter: en tweet som handlar om en bestämd person, men som inte nämner personen på ett sökbart sätt. Det är ändå uppen­­bart för många vem det handlar om. – Läs mer på Lifewire (länk). – Ordet: Samman­drag­ning av sub­liminal och tweet. (Sub­liminal syftar på något som vi inte upp­fattar medvetet, men på­verkas av ändå.)

[bloggar] [ändrad 31 januari 2018]

följa

(follow) – om Twitter och andra mikro­bloggar: abonnera på alla inlägg (tweetar) som någon annan skriver. Inlägg från de som du följer visas automa­tiskt i ditt Twitter­flöde (eller mot­svarande i andra mikro­bloggar). Den som följer någon annan kallas för följare. Att sluta följa någon kallas på engelska för to unfollow.

[sociala medier] [ändrad 20 december 2018]

retweet

återpublicering av någon annans inlägg (tweet)Twitter. Man pub­li­cerar då in­lägget i sitt eget flöde och markerar det med ordet retweet eller med RT. Twitter kallar det för retweet även på svenska.

[bloggar] [ändrad 31 januari 2018]