LTE

  1. – Long term evolution – tekniken bakom 4g. – Se också LTE Advanced. – LTE är egent­ligen namnet på ett projekt för vidare­utveck­ling av 3g‑tekniken för mobil­tele­foni. Ett mål för projektet var att komma fram till 4g genom att vidareutveckla 3g-tek­niken. Operatör­erna skulle då slippa att bygga helt nya nät. Men den specifika­tion som först utveck­lades för LTE uppfyllde inte Internationella teleunionen­ ITU:s krav på 4g, så en ny standard, LTE Advanced, togs fram. När det talas om LTE i tidningar och reklam är det oftast LTE Advanced som avses. – LTE i dess ursprung­liga form ger en överförings­takt på 100 megabit per sekund. Andra egen­skaper är snabb uppkoppling, sänkta kostnader och låg energi­förbruk­ning. Tekniken var från början inte avsedd för röst­samtal, utan för data, men se VoLTE (voice over LTE). – Long term evolution är ett projekt inom samarbets­gruppen 3gpp. – Läs mer på projektets webb­plats här;
  2. – se line terminal equipment.

[datakommunikation] [förkortningar på L] [mobilt] [standarder] [ändrad 4 maj 2017]

DTM

dynamic synchronous transfer mode – en bredbands­teknik som är anpassad för att klara ljud och video i realtid, till exempel direktsändning av fotbollsmatcher över internet. – DTM utvecklades på 1990‑talet på KTH i Stockholm och marknads­förs sedan dess av företaget Net Insight, grundat 1997. Sedan länge är det grunden för Net Insights produkt Nimbra (länk). DTM  har blivit allmänt accepterat för ström­mande medier. DTM har spikats som standard av den europe­iska organisationen ETSI.

[bredband] [förkortningar på D] [standarder] [strömmande] [ändrad 11 maj 2020]

Aquila

  1. Bild av hur Aquila skulle kunna se ut. Som en ovanligt smal bumerang mot solnedgång.
    Skiss av drönaren Aquila.

    – ett obemannat solkraftsdrivet flygplan som ska ge trådlös internet­anslutning i områden där det saknas. Aquila har utvecklats av Face­book, och blev känt sommaren 2015. Ett exemplar provflögs i juli 2016. Till skillnad från andra obemannade flyg­plan, drönare, är Aquila mycket stort. Ving­bredden är 42 meter – som ett stort passa­gerar­plan. Men planet väger bara lite över 400 kg. Det ska flyga på mycket hög höjd, 20 000—25 000 meter (passa­gerar­plan brukar flyga på 10 000 meters höjd), och beräknas därifrån kunna ge trådlös täckning i ett område med en dia­meter på ungefär 80 kilo­meter. Planet ska laddas upp med sol­energi under dagen och går då upp på högre höjd; på natten får det förlora höjd för att spara energi. Men det behöver i princip aldrig landa. – Aquila ingår i Face­books projekt internet.org (info.internet.org). – Jäm­för med Googles Project Loon;

  2. – ett system för utveckling av produkter för sakernas inter­net, se aquila.io (borttagen);
  3. – amerikanskt it-säkerhetsföretag, se aquilagroup.com

– Ordet: Aquila är latin för örn.

[flyg] [internet] [sakernas internet] [trådlöst] [ändrad 30 juli 2019]

delningsdosa

(splitter) – anordning som behövs för DSL: dosan delar upp signalen från telefon­­jacket i vanliga telefon­samtal och data­kom­mu­ni­ka­tion och skickar signalerna vidare i varsin ledning. Ledningarna går till telefonen respektive DSL‑modemet. Det fungerar också i andra riktningen: del­nings­­dosan tar emot signaler från telefonen och DSL‑modemet och sänder båda i samma ledning till telefon­­jacket. Delnings­dosan är en liten dosa eller propp som kopplas in direkt efter huvud­jacket. Tekniskt är det ett filter som separerar lägre frekvenser (röstsamtal) från höga frekvenser (DSL‑signalen). – Ordet delningsdosa kan också användas om andra anordningar som delar upp samman­­satta signaler på liknande sätt.

[bredband] [telefoni] [ändrad 31 mars 2020]

G.fast

en standard för dataöverföring med en giga­bit i sekunden i koppar­nät. Den hastig­heten får man bara när av­ståndet är högst 100 meter. Om avståndet är 250 meter minskar hastigheten till 150 mega­bit per sekund. G.fast är en DSL‑teknik. Den ska användas för anslutning av hushåll och småföretag när det inte är praktiskt möjligt med optisk fiber (FTTH). G.fast blev standard 2014 – se meddelande från ITU (länk). Fast i standardens namn uppges stå för fast access to subscriber terminals, troligen en bakronym.

[bredband] [förkortningar på G] [standarder] [ändrad 6 november 2019]

XDSL

sammanfattande beteckning på DSL, digital subscriber line, av alla slag. X:et står för okänd, eftersom det finns en hel familj av DSL‑tekniker med förkortningar som slutar på DSL.

[bredband] [förkortningar på X] [ändrad 23 juni 2017]

VDSL

Very high bit-rate DSL – teknik för dataöverföring i mycket hög takt över det vanliga telefonnätet. En typ av DSL. Med VDSL kan abonnenten ta emot data med upp till 52 megabit per sekund och sända data med upp till 16 megabit per sekund. VDSL är alltså en asymmetrisk form av DSL, precis som ADSL, men VDSL är snabbare. En nackdel är att VDSL inte kan användas om det är längre än 1–1,5 kilometer mellan telestation och abonnent.

[bredband] [förkortningar på V] [ändrad 30 juni 2017]