felkod 451

felkod på webben: denna sida är blockerad på grund av statliga bestämmelser. Med andra ord: internet-censur. – Felkod 451 ersätter, där den är tillämplig, felkod 403. – Felkod 451 infördes 2015, se IETF (länk). Numret 451 anspelar på Ray Bradburys bok Fahrenheit 451. – Se också IP‑blockering.

[censur] [fel] [webben] [ändrad 5 juli 2020]

Greatfire

en webbplats som kartlägger vilka ord och sajter som är blockerade i Kina. (Se Gyllene skölden och Gröna dammen.) – Syftet är att de som vill bli lästa i Kina ska använda informa­tionen för att kringgå censuren. Blockerade ord kan till exempel ersättas med bilder av samma ord, eller av det som ordet står för. – Namnet Greatfire anspelar på Great firewall of China, alltså Gyllene skölden. – Se greatfire.org.

[censur] [ändrad 19 juni 2019]

Gyllene skölden

den kinesiska internet-­censuren. På kinesiska: Jīndùn gōngchéng. Även känd som ”The great firewall of China”. – Gyllene skölden har varit i bruk sedan 2003, och övervakar all internetkommunikation till och från Kina. Trafik från vissa IP‑adresser och webb­sidor som innehåller vissa ord blockeras. Den kinesiskspråkiga versionen av Wikipedia har varit blockerad sedan 2015, och i maj 2019 blockerades även Wikipedia på alla andra språk. Det som blockeras har oftast att göra med politik, religion eller sex. – Mer i Wikipedia. – Jämför med Gröna dammen och ryska Björnvallen. – För sätt att kringgå internetcensuren, se Greatfire.

[censur] [ändrad 16 maj 2019]

geoblockering

  1. – geografisk begränsning av var en mobil­telefon eller en app kan användas. – En form av geoblockering är att en mobil­telefon slår larm när bäraren går utanför ett förut­bestämt område. Telefonen meddelar då någon annan person eller tjänst. Det används bland annat för övervakning av barn. En annan form är att vissa appar inte går att använda på vissa platser. – Geoblockering förutsätter att telefonen har GPS eller annan teknik för positions­bestämning med tillräckligt hög precision. – På engelska: geofencing. – Se också geoslaveri;
  2. – se geostaket (virtuellt staket);
  3. – hinder för användare från vissa geo­grafiska områden att komma åt visst material på nätet. Det kan vara:
    • censur: diktaturer blockerar besök på regim­kritiska sajter på internet, eller på andra sajter som regimen ser som olämpliga. – Se internet­ridån;
    • – motiverat av upphovs­rätt. Företag som till­handa­håller musik, film och annat material på internet har ofta bara tillstånd från upphovsrättshavaren att sprida materialet i vissa länder. Därför blockerar de tittare från andra länder.

– Geo­block­ering av typ 3 utgår oftast från besökarens IP‑adress, som kan knytas till en viss plats. Det leder till att en kund som betalar för en videotjänst på nätet inte kan använda tjänsten om hon loggar in från ”fel land”, till exempel på semestern. Det har naturligtvis lett till klagomål. Å andra sidan är det relativt lätt att kringgå geo­blockering genom att använda en anonymi­serings­tjänst eller VPN, som byter ut IP‑adressen. – I december 2015 lade EU‑kommissionen fram ett förslag om att förbjuda geoblockering, se artikel i Computer Sweden: länk; och pressmeddelande från EU från november 2017: länk. EU antog därefter 2018 en förordning mot obefogad geoblockering – se EU:s webbsidor.

– Geo­block­ering var ett av årets nyord 2015 enligt Språk­rådet och Språktidningen (länk). – På engelska: geoblocking, geo-blocking. – IDG:s artiklar om geoblockering – länk.

[censur] [geo] [upphovsrätt] [övervakning] [ändrad 12 mars 2020]

Yandex

  1. – ryskt internetföretag som driver Rysslands största sökmotor. – Yandex har också e‑post, data­lag­ring, betaltjänster och ett socialt nätverk. – Yandex startades 1993 av Arkadij Volosj och Ilja Segalo­vitj. De hittade på namnet Yandex som står för yet another indexer. – Yandex sökmotor lanserades 1997. Sökmotorn uppges ha 60 procent av sök­motor­marknaden i Ryssland. Yandex är också verksamt i Kazakhstan, Turkiet, Ukraina och Vitryssland. – I maj 2017 beslöt Ukrainas president Petro Porosjenko att ukrainska internetoperatörer måste blockera Yandex, VKontakte och ett par andra ryska sajter på tre år, eftersom sajterna påstods sprida rysk propaganda. – Se yandex.com (på engelska);
  2. Yandex browserwebbläsare från Yandex. Den lanserades 2012. Den är baserad på Chromium, och har Yandex som förvald sökmotor. Den samlar inte in någon information om användarens sökningar. – Se browser.yandex.com.

[censur] [företag] [sökmotorer] [webbläsare] [ändrad 29 maj 2017]

Herdict

en webbaserad tjänst som kartlägger vilka webb­sidor som inte är tillgängliga – oavsett om detta beror på tekniska fel, censur eller något annat. – Herdict bygger på att många använd­are rappor­te­rar otill­gäng­liga webbsidor med hjälp av ett tilläggs­pro­gram i sina webb­läsare– Namnet: Herdict är en samman­drag­ning av engelska herd och verdict. Det är ett projekt inom OpenNet Initiative. – Läs mer på denna webbsida.

[censur] [gräsrotsbaserat] [webbtjänster] [ändrad 25 oktober 2018]

FoxyProxy

Foxyproxys märke. En räv (bara huvudet) som blinkar med ena ögat. Under den texten FOXYPROXY.ett hjälpmedel som kan hämta censurerade och blockerade webb­sidor. – Foxy­­Proxy ut­vecklades som tillägg till webbläsaren Firefox. Det ingår i Pirate­Browser, som bygger på Fire­fox. Det finns också versioner för Inter­net Ex­plorer och Chrome. – Foxy­­Proxy kring­­går censur och block­eringar av webb­­sidor genom att ladda ner dem från proxy­­servrar. Servrarna innehåller kopior av webb­­sidor. Proxy­­servrar med webb­sidor kan tillhandahållas av webbsidornas ägare för att minska be­­last­ningen på den egentliga webbservern, eller av andra aktörer för att ge till­­gång till sidorna. Den som använder Foxy­Proxy har tillgång till en lista med proxy­servrar som till­frågas om sidor i stället för an­vändarens internet­operatör, eller när en sida inte är åt­komlig via internet­operatören. Foxy­Proxy har också informa­tion om vilka proxyservrar som är lämpliga när man efter­frågar olika webb­sidor. Regler styr vilken proxy som väljs. Ob­ser­vera att FoxyProxy inte garan­terar anonym surfning. – Se getfoxyproxy.org.

[censur] [webben] [ändrad 24 november 2018]