träff

– för engelska hit:

  1. – om sökningar: se träfflista;
  2. – i webbstatistik: sändning av en fil från en webbserver till en besökare. – Antal träffar är ett vanligt men missvisande mått på antalet besök på en webbsida. Felet är att en webbsida brukar bestå av flera filer, till exempel en text och tre bilder, så ett besök på en sådan sida räknas som fyra träffar. Det är lätt att få konstgjort höga siffror på antalet träffar genom att lägga in en massa bilder och andra filer. Ett bättre mått på intresset för en sida är antalet sidexponeringar.

[sökningar] [webbstatistik] [ändrad 27 december 2018]

termkatalog

(glossary) – förteckning över termer som ska användas vid inmatning, sökning och taggning i en given databas. Syftet är att undvika att variationer i ordval gör det svårt att hitta information i databasen. Enkelt exempel: man bör kalla det för luftrörskatarr eller bronkit – inte båda – i samma databas. (En term är ett fackspråkligt ord med en definition.)

[databaser] [ändrad 20 januari 2016]

sökbegränsare

  1. – kriterium som minskar underlaget för en fråga (query) i en databas. Det innebär att man anger att frågan bara ska omfatta en del av databasen, till exempel ”bara personer bosatta i Jämtlands län” eller ”bara aktiebolag”. Resultatet blir ofta, men inte nödvändigtvis alltid, färre svar. Strikt talat innebär sökbegränsning att enbart den angivna delen av databasen ska genomsökas – inte att man först söker igenom hela databasen och sedan utesluter det mesta;
  2. – teknik eller regelverk som begränsar sökmotorers tillgång till information på en webbplats. – Se till exempel ACAP.

[databaser] [sökmotorer] [sökningar] [ändrad 5 augusti 2019]