Joyn

tidigare varumärke för telekomföretagens satsning på att integrera internet­bas­e­ra­de tjänster med teleabonnemanget. Varumärket lanserades 2012, men används inte längre (2017). Syftet var att kon­kur­re­ra med internetbase­ra­de tjänster som Skype, som körs över teleoperatörernas mobila datanät utan att operatörerna tjänar något extra på det. – Joyn byggde på Rich commu­ni­cation services (RCS), som däremot finns kvar. – Se GSMA:s webb­sidor.

[datakommunikation] [nerlagt] [ändrad 22 november 2017]

mejlpingis

det att  två personer skickar e-post eller SMS med svar fram och tillbaka utan att egentligen tillföra något. (Tack! – Det var inget, hoppas det fungerar – Det gör det säkert, tusen tack – Lycka till – Vi hörs……) – På engelska: mail tennis eller tennis email. Avstyrs på engelska med NRN.

[e-post] [it-liv] [meddelanden] [ändrad 17 september 2019]

brygga

anordning som kopplar ihop två lokala nät av samma typ. – En brygga delar upp meddelanden i det lokala nätet i två slag: de som är adresserade till mottagare i samma nät och de som är adresserade till mottagare i det andra nätet. Den första sorten går direkt till mottagaren, den andra sorten skickas vidare till det andra nätet. Eftersom de två nätverken är av samma typ behövs ingen omkodning eller annan bearbetning av meddelandena som överförs. En brygga är därför en relativt ointelligent enhet som läser adresser, sorterar och skickar vidare. Den arbetar på det så kallade datalänklagret i OSI‑modellen. – På engelska: bridge. – Jämför med router och gateway.

[nätverk] [ändrad 29 september 2018]

HITS

metod för att rangordna resultaten av sökningar på webben, utvecklad av Jon Kleinberg på 1990-talet. – HITS blev grunden för Googles sidrankningsmetod PageRank. HITS byggde i sin tur på en liknande metod, Clever, som Kleinberg hade utvecklat på IBM Research. – I HITS klassades vissa webb­sidor som nav (hubs), nämligen sidor som hade många länkar till andra sidor. Andra sidor klassades som aukto­ri­teter (authorities), nämligen sidor som många andra sidor hade länkar till. – Se Klein­bergs artikel ”Hubs, authorities and communities” (länk), publicerad 1999. – HITS uppges vara en förkortning för Hyperlink-induced topic search.

[förkortningar på H] [rankning] [ändrad 5 september 2018]

PageRank

Googles system för rang­­ordning av sök­­resultat, utvecklad av Googles grundare Sergey Brin och Larry Page (se arkiverad uppsats). – Page­Rank bedömer hur intressant en sida är för användaren baserat dels på hur många andra sidor som länkar till den sidan, dels på hur många andra sidor som den sidan länkar till. Den första värderingen av hur intressanta sidorna är tas som start­värden för en andra utvärdering: hur intressanta är de sidor som denna sida länkar till, och hur intressanta är de sidor som länkar till denna sida. Detta upp­repas i flera om­gångar. En ingående beskrivning finns i Wikipedia. Innehållet på sidorna (till exempel hur många gånger sökordet förekommer) tas däremot inte till grund för bedömningen, vilket motiveras med att det är enkelt att manipulera. – Page­Rank är en vidare­utveckling av HITS, som utvecklades av Jon Kleinberg. – Page­Rank används fortfarande som generellt namn på Googles rankningsalgoritmer, fast det troligen inte finns mycket kvar av den ursprungliga algoritmen. I själva verket använder Google numera flera algoritmer för att bedöma webbsidor. Google strävar (liksom andra sökmotorer) nämligen efter att undvika sidor som är gjorda enbart för att locka besökare till en annan sida.

[rankning] [ändrad 5 september 2018]

Axis

  1. – svenskt företag som utvecklar webb­kameror och över­vaknings­utrustning. Grundat 1984 i Lund. Sedan 2015 är japanska Canon majoritetsägare av företaget. – Se axis.com;
  2. – avvecklad webb­läsare från Yahoo, avsedd för iPhone och iPad. – Axis släpptes i maj 2012 och avvecklades i juni 2013. Axis var nära kopplad till Yahoos sök­motor. Användaren kunde överföra resultaten av sina sökningar på Axis från iPhone till iPad eller till persondator.

[företag] [nerlagt] [webb­läsare] [ändrad 6 mars 2018]