depå

(depository) – fysisk plats där data förvaras på säkert sätt. Data i en depå kan lagras på hårddisk eller SSD, på band, på optisk disk eller i form av utskrifter. En depå är skyddad mot fysiskt intrång som ett kassavalv, och bara behöriga personer har tillträde. Syftet kan vara att arkivera data eller att skydda viktiga data mot manipulation. – Även: datorprogram som hanterar datamängderna i en depå. – Termen depository används på engelska också i mer allmän betydelse om datasamlingar av olika slag.

[dataskydd] [ändrad 15 november 2018]

data recovery

dataräddning, dataåterställning – återställande av data som har skadats eller förstörts (genom skador, tekniska eller mänskliga fel, datavirus eller annat sabotage). Kan göras genom att man läser in data från säkerhetskopior, om det finns några, eller genom att man med speciella tekniska metoder rekonstruerar data från skadade diskar och band (se till exempel dataremanens).

[datalagring] [it-säkerhet] [ändrad 22 maj 2020]