persondator

komplett dator som är avsedd att användas av en person åt gången. – Benämningen introducerades när IBM lanserade sin Personal computer (PC). – På svenska brukar vi skilja mellan den övergripande kategorin persondator, som omfattar PC av IBM‑typ, Mac och andra liknande datorer för en användare, och kategorin PC, som är IBM‑kompatibla (alltså gjorda för att köra Windows – även om de också kan köra andra operativsystem, som Linux.). – Persondatorer kan vara stationära (avsedda att placeras på ett skrivbord och stanna där) eller bär­bara. – Äldre ord för person­dator är hem­dator och mikro­dator. – Observera att smarta mobiler och surf­plattor inte brukar räknas som person­datorer.

[persondatorer] [ändrad 24 januari 2020]

pixel

– eller bildpunkt:

  1. – den minsta beskrivbara enheten i en digital bild, vare sig bilden visas på bildskärm, skrivs ut på papper eller lagras i datorns minne. En pixel har ljushet (svart eller vit, eventuellt något däremellan), position och oftast också färg;
  2. – de punkter (fläckar) på en bildskärm som bilderna är uppbyggda av. Observera att pixlarna i en bildfil inte behöver stämma överens med pixlarna på bildskärmen. Samma datorbild­skärm kan ställas in för flera olika skärmupplösningar. (Skillnader i upplösning motsvaras av skillnader i pixel­stor­lek på samma bild­skärm: ju högre upplösning, desto mindre pixlar.) Vid låg upplösning byggs varje pixel i bilden upp av flera punkter på bildskärmen. – Ordet pixel böjs normalt som meter och liter, det vill säga inte alls: en pixel, flera pixel: bildskärmen är på 1920⨯1280 pixel. Om man inte använder ordet pixel som mått, utan talar om individuella bildpunkter, kan man, i ledigt språk, tala om ”pixlar”. – Se också kantutjämning;
  3. – Chromebook Pixel, en serie datorer från Google, se Chromebook. Under 2015 kom Pixel­modeller som har operativsystemet Android i stället för Chrome OS;
  4. Pixel – varumärke för Googles egna mobil­tele­foner från den 4 oktober 2016. Varu­märket Nexus† har avvecklats;
  5. grafiskt användargränssnitt för Raspberry Pis operativsystem Raspbian. Finns också för Mac och Windows. – Se Raspberry Pis webb­sidor.

[bildskärmar] [grafik] [grafiskt användargränssnitt] [mobiltelefoner] [ändrad 22 augusti 2018]

paddpejling

skämtsamt om kontroll av eventuellt innehav av surf­­platta (så kallad padda). – Ordet padd­­pejling anspelar på tv‑pejling, alltså sökande efter tv‑apparater, vars ägare inte har betalat tv-avgift, med hjälp av elektroniska mätinstrument. (Något som inte har före­­kommit sedan 1990‑talet). – Surf­plattor och persondatorer be­lades i februari 2013 med tv‑avgift, men det av­skaffades i juni 2014.

[surfplattor] [tv] [ändrad 6 december 2018]

Cray

  1. – ingår i namn på flera företag som är uppkallade efter den legendariska super­dator­konstruktören Seymour Cray (1925—1996). Sedan mars 2000 finns Cray Inc, som bildades genom samman­­slag­ning av Cray Research och Tera Computer. Det köptes i maj 2019 av HPE. – Seymour Cray grundade två före­­tag under sitt eget namn, Cray Research och Cray computer corporation;
  2. – crazy i ung­doms­språk från 2012.

[företag] [jargong] [superdatorer] [ändrad 21 maj 2019]

XO-3

en planerad men aldrig tillverkad hundradollarsdator i surfplatte-version. (Se One laptop per child.) – Utveck­lingen av XO‑3 lades ner i november 2012. I stället kom under 2013 XO‑4 och XO‑4 Touch. – XO‑3 var tänkt att likna Apples iPad: alltså en dator som består av enbart en pekskärm med ett virtuellt tangentbord. – Se wiki.laptop.org/go/XO-3 och denna videoYouTube. – Jäm­­för med XO‑1.

[barn] [nerlagt] [one laptop per child] [surfplattor] [utbildning] [ändrad 15 november 2018]