Playbook

Blackberry Playbook – nerlagd surfplatta från Black­berry. Till­känna­gavs i slutet av 2010 och släpptes till försälj­ning i början av 2011. Tillverkningen upphörde i slutet av 2014 på grund av låg efterfrågan. – Playbook var lite mindre än konkur­renter som iPad och hade ett eget operativ­system, Blackberry Tablet OS.

[nerlagt] [surfplattor] [ändrad 30 december 2018]

slate

  1. – ett av flera engelska ord för surfplatta. På engelska också tablet eller något som slutar på -pad;
  2. – Slate – en amerikansk tidskrift som skriver mycket om it‑rela­te­rade frågor, se slate.com.

– Ordet: Slate betyder från början ’skiffer’, i överförd bemärkelse ’skrivtavla’, griffel­tavla.

[massmedier] [surfplattor] [ändrad 10 oktober 2018]

Ubuntu JeOS

tidigare variant av operativsystemet Ubuntu (ett utförande av Linux) för servrar, avsett för körning av server­­baserade ap­pli­ka­tioner. Sedan 2008 ingår det i Ubuntu Server. –– Namnet: För­kort­ning för just enough operating system. Det ut­ta­la­des som engelska juice. – Se Ubuntus webb­­sidor (länk) och se också förkortningen Jeos.

[namnbyte] [servrar] [ubuntu] [ändrad 7 september 2017]