förstärkt verklighet

(augmented reality) – teknik som kombinerar människans sinnes­­intryck med dator­­genererade in­tryck i real­tid. Den vanliga ytter­världen som vi uppfattar med ögon, öron och andra sinnes­organ kom­pletteras alltså med virtuella in­slag medan vi går och står. Det för­ut­sätter speciella inter­aktiva glas­ögon eller liknande ut­rustning. En metod som är i praktiskt bruk fungerar så att man tittar på en historisk turistattaktion genom bildskärmen på en smart mobil med kamera. På bild­skärmen visas då motivet med dator­­genererade tillägg, till exempel en re­kon­struktion av hur man tror att en ruin såg ut innan den blev ruin. Det liknar virtuell verklighet, fast blandat med vanliga sinnes­­intryck. – Jäm­­för med annotated reality, augmented virtuality och blandad verklighet (mixed reality).

[användargränssnitt] [interaktiva glasögon] [virtuell verklighet] [ändrad 19 december 2019]

kroppsburen dator

(wearable computer) – dator som är inbyggd eller fast­satt i kläder, bälte, mössa, head­set, inter­aktiva glas­ögon, arm­band, smart klocka, sele eller annat. Sådana datorer har ofta tråd­lös data­kommunikation och möjlig­het till tal­styrning. Ofta är de gjorda för att man ska kunna an­vända dem när man är i rörelse eller har händerna upp­tagna. Kropps­burna datorer har praktisk nytta för yrkes­grupper som re­pa­ra­törer och räddnings­arbetare. I mitten av 2010-talet börjar de också förekomma bland personer som vill slippa ta upp telefonen ur fickan. – Se också Openshoe.

[kroppsburet] [ändrad 22 maj 2019]

XO-3

en planerad men aldrig tillverkad hundradollarsdator i surfplatte-version. (Se One laptop per child.) – Utveck­lingen av XO‑3 lades ner i november 2012. I stället kom under 2013 XO‑4 och XO‑4 Touch. – XO‑3 var tänkt att likna Apples iPad: alltså en dator som består av enbart en pekskärm med ett virtuellt tangentbord. – Se wiki.laptop.org/go/XO-3 och denna videoYouTube. – Jäm­­för med XO‑1.

[barn] [nerlagt] [one laptop per child] [surfplattor] [utbildning] [ändrad 15 november 2018]

One laptop per child

OLPC – en satsning på en billig bär­bar dator för skol­­barn i fattiga länder. – Pro­jektet startades i januari 2005 av bland andra Nicholas Negro­­­ponte och Alan Kay. Den billiga datorn kallades först för 100‑dollarsdatorn (the 100‑dollar lap­top), men priset blev till sist högre än så. De första datorerna kom 2007. Det officiella namnet på den första datorn var XO‑1. 2013 kom XO‑4 och XO‑4 Touch. Operativ­­sys­temet är Linux med ett grafiskt användargräns­snitt som heter Sugar. – Datorn XO‑infinity, numera Infinity:One, som utvecklas fristående från stiftelsen, följde i sitt första utförande specifikationerna för XO‑serien. – Läs mer på one.laptop.org. (Olpc.com är en seriös sajt utan officiell koppling till projektet, men olpc.org är en kapad sajt med reklam.) – Mer i Wikipedia. – Läs också om tio­dollars­datorn. – Läs också om projektet Worldreader.

[barn] [bärbara datorer] [linux] [one laptop per child] [utbildning] [världsförbättring] [ändrad 15 november 2018]

XO-4

en vidareutvecklad modell av skoldatorn från projektet One laptop per child (OLPC). – XO‑4 liknar föregångaren XO‑1, men har modernare hård­vara. Varianten XO‑4 Touch har pekskärm. – XO‑4 och XO-4 Touch började säljas under 2013. De kom i stället för XO-3†, en surfplatta, avsedd för skolelever. Den lades ner i slutet av 2012 innan tillverk­ningen hade börjat. – Läs mer på OLPC:s webbsidor.

[barn] [bärbara datorer] [one laptop per child] [undervisning] [ändrad 12 december 2017]

XO–4 Touch

skoldator från projektet One laptop per child (OLPC – ”hundradollarsdatorn”). – XO‑4 Touch har pek­skärm med teknik från Neonode, men är i övrigt samma dator som XO‑4. Till det yttre liknar den XO‑1. Den började säljas under 2013. (Modellerna XO‑2 och den långt komna XO‑3 kom aldrig i produktion.) –M er om XO‑4 Touch på OLPC:s webbsidor (länk).

[bärbara datorer] [it-resurser för barn] [lågprisprodukter] [one laptop per child] [pek] [undervisning] [ändrad 23 juni 2017]

RISC OS

ett operativsystem för persondatorer, obesläktat med Unix och Linux. Eftersom det tar lite plats och är enkelt har det anpassats för miniatyrdatorn Raspberry Pi (som oftast kör operativsystemet Raspbian). – RISC  OS utvecklades av det brittiska företaget Castle Technology som 2018 köptes av RISC OS Open (länk), som redan tidigare hade förvaltat koden. RISC OS bygger på det operativsystem som på 1980‑talet utvecklades av Acorn för BBC:s persondator BBC Micro. – Versionen för Raspberry Pi kan laddas ner här.

[enkortsdatorer] [operativsystem] [ändrad 24 januari 2019]

Nook

en läsplatta från den ameri­kanska bok­handels­kedjan Barnes and Noble. – Nook lan­se­ra­­des i oktober 2009. Den har trådlös anslutning till internet, bildskärm med elektroniskt papper, och ger användaren möjlighet att ”låna ut” böcker till andra användare i 20 dagar. – Nook Color släpptes i november 2011 och har operativsystemet Android. I maj 2012 beslöt Barnes and Noble att lägga Nook‑verksam­heten i ett nytt dotter­bolag, Nook Media LLC. Microsoft fi­nan­si­erar Nook Media med 17,6 procent av kapitalet. – I juli 2012 kom Nook i en version som tillägg till webb­läsare. – Nook ska inte förväxlas med den ner­lagda läsplattan Que†, som skulle säljas i sam­arbete med Barnes and Noble från 2010. – Se barnesandnoble.com/nook.

[läsplattor] [ändrad 17 november 2018]