IBM-kompatibilitet

(föråldrat) – om datorer: egenskapen att ha pro­cessor från Intel (eller en Intel­­kompa­ti­bel pro­cessor) och att kunna köra operativ­system från Microsoft. På 1980‑talet var det PC‑DOS, på 1990‑talet blev det Windows. En dator som uppfyller de kraven är kompatibel med IBM:s Personal Computer (PC). IBM:s PC gav på 1980‑talet upphov till en hel industri som tillverkade IBM‑kompatibla datorer, så kallade kloner, och den industrin tillverkar fortfarande nästan alla världens persondatorer utom Mac. (Linux konstruera­des från början för att kunna köras på IBM‑kompatibla datorer.) – Eftersom IBM slutade att tillverka person­datorer 2005 har benämningen IBM‑kompatibel blivit föråldrad, så sedan dess säger man snarare Windows‑kompatibel, eller oftast bara PC. Man har ibland också talat om Wintel (Windows och Intel). I princip är datorer som primärt är avsedda för Windows fort­far­ande baserade på Intels specifikation ATX, som i sin tur är en vidareutveckling av IBM:s spe­ci­fi­ka­tion från 1984 för PC AT†, även om den har vidareutvecklats nästan till oigenkännelighet. – Observera att Mac‑datorer sedan 2005 också har Intel‑processorer, men det betyder inte att Macar är IBM‑kompatibla. – Termen IBM‑kompatibel har förr också använts om stordatorer som är kom­pa­tibla med IBM:s stordatorer.

[it-historia] [kompatibilitet] [persondatorer]

Tandy

En riktig bärbar har Basic-tolk. TRS-80, modell 100.
En riktig bärbar har Basic-tolk. TRS-80, modell 100.

en amerikansk före detta datortillverkare. – Tandy är bland annat ihågkommet för den lilla bärbara datorn TRS-80 Model 100 (se oldcomputers.net…), som på 1980‑talet var populär bland annat bland journalister. Tandy tillverkade persondatorer (även stationära) från 1977 till 1992, då datortillverkningen såldes till AST, som i sin tur 1996 köptes av Samsung. År 2000 bytte Tandy namn till Radioshack efter den elektronik­kedja som företaget äger (radioshack.com). – Företaget Tandy, som grund­a­des 1919, var från början i läder­branschen. Den verksamheten lever kvar i det fristående företaget Tandy Leather Company (länk) (nere i oktober 2020).

[företag] [it-historia] [persondatorer] [uppköpt] [ändrad 18 oktober 2012]

Butiá

En bärbar dator, XO-1, monterad på små hjul.
Också en robot.

en robot baserad på skoldatorn XO-1. Det är helt enkelt en XO-1 på hjul, alltså något som påminner om själv­gående gräs­klippare och dammsugare. – Butiá har utvecklats i Uruguay för att användas för experi­ment i skolor.   Se denna länk med video (på spanska).

[barn] [läromedel] [robotar] [ändrad 5 november 2020]

ABC

  1. ABC80 med bildskärm i tjock-tv-stil och beige bulligt tangentbord.
    Luxors första dator, ABC80.

    – en serie persondatorer från Luxor† i Motala, tillverkade 1978—1986. Datorerna och operativsystemen ut­veck­la­des av ett annat företag, DIAB†, men till­verk­ning och mark­nads­föring sköttes av Luxor. Det fanns ABC80, ABC800, ABC802, ABC806, ABC1600 och ABC9000. – ABC1600 och ABC9000 körde Unix under varu­märket ABCenix, se Dnix†. – Nokia köpte Luxor 1985, och la ned ABC‑serien 1986. Historik finns bland annat på denna webb­sida;

  2. Atanasoff Berry Computer – se John Vincent Atanasoff.

[it-historia] [nerlagt] [persondatorer] [ändrad 3 november 2017]

personal computer

  1. – se persondator;
  2. Personal computer, förkortat PC – den person­­dator med Intel‑pro­cessor och operativ­­systemet PC‑DOS som IBM lanserade 1981. Sedan dess har den och dess efterföljare, trots att de har för­­ändrats till oigenkännelighet, förblivit in­­officiell branschstandard – se också IBM‑kompatibel och PC AT†. – Från 1987 använde IBM varumärket Personal System/2†, PS/2, för sina persondatorer, men åter­­gick i slutet av 1990‑talet till be­­teck­ningen IBM PC. – IBM slutade att tillverka persondatorer 2005 när PC‑divisionen såldes till Lenovo;
  3. – PC – på svenska: beteckning för dator som är av­sedd för att köra Windows, det vill säga vad som förr kallades för en IBM‑kompatibel dator. (Bärbara datorer kan också vara PC.) På svenska brukar man därför inte kalla en Mac för en PC. På engelska kallas alla slags person­­datorer, alltså även Mac, för PC.

– Uttrycket personal computer an­vändes redan 1974 av Stewart Brand, grundare av Whole earth catalog†. Förkortningen PC uttyds också patch and crash”.

[it-historia] [persondatorer] [ändrad 24 januari 2020]

Apple III

Bild på datorn Apple III.
Apple III – ett av Apples misslyckanden.

en kortlivad efterföljare till Apple II†. – Apple III lanserades 1980 och lades ner 1984 (en variant, Apple III Plus, lades ner 1985). Apple III konstruerades för att konkurrera med IBM PC†, och var inte en direkt vidareutveckling av Apple II. Den hade till exempel ett särskilt operativsystem, Apple SOS. Den lyckades inte ens konkurrera med sin före­gångare Apple II (som fanns kvar på marknaden till 1993 i versionen Apple IIe), än mindre med IBM PC, och kom från 1984 i skuggan av Macintosh. Apple sålde då ut alla Apple III och satsade i stället på Apple IIc.

[it-historia] [nerlagt] [persondatorer] [ändrad 13 september 2019]

Atari

Atari Portfolio.
Atari Portfolio.

en legendarisk tillverkare av spel­konsoler och persondatorer, nerlagd 1996. Numera namnet på ett franskägt företag (atari.com) som utvecklar och säljer datorspel. – Det ur­sprung­liga Atari grundades 1972, och var det första företag som sålde dator­spel som kom­mer­si­ell produkt. Atari började 1976 sälja en spel­konsol som kopplades till en tv. Samma år köptes Atari av Warner Communi­cations (numera WarnerMedia). 1980 började Atari sälja person­datorer med egna operativsystem. 1984 sålde Warner person­­dator- och spelkonsolverksamheten under namnet Atari Corpo­ration till Jack Tramiel. Dator­spelen låg kvar i ett annat företag, Atari Games. – Atari Corporation ut­veck­lade datorer och konsoler, bland annat den hand­hållna datorn Atari Port­folio, känd från filmen Termi­nator 2 (länk), men kunde inte kon­kur­rera med Windows‑plattformen och med produkter från andra spelkonsoltillverkare som Nintendo. Verk­sam­heten upp­hörde 1996, och företaget såldes sedan flera gånger. Ett dotter­bolag till det franska företaget Infogrames köpte företaget 2003 och bytte sedan namn till Atari Inc. Företaget ut­veck­lar och säljer dator­spel. – Atari Inc begärde företagsrekonstruktion (chapter 11) i januari 2013, men har rekonstruerats. – Atari Games bytte namn till Midway Games West, numera del av Warner. – En video om Ataris historia finns på YouTube, klicka här. – Mer Atarinostalgi på Internet Archive. – Ljud­­genera­torn Atari punk console har inget med Atari att göra, förutom namnet.

[bärbara datorer] [företag] [hobby] [it-historia] [spel] [ändrad 13 juni 2019]

Moggridge, Bill

Bill Moggridge.

(1943—2012) – engelsk formgivare som 1979 formgav den första bärbara datorn av modern typ. Alltså en dator med ett lock som hade inbyggd bildskärm och som kunde fällas ner över tangentbordet när datorn inte användes. (Så kallad clamshell design.) Datorn hette GRiD Compass (mer på denna länk – arkiverad), och såldes från 1982 och några år därefter, huvudsakligen till amerikanska staten. Den var dyr och specialkonstruerad för att tåla svåra påfrestningar. Den användes bland annat i rymdskytteln. – Designen med bild­skärmen i ett fäll­bart lock patente­rades av till­verkaren GRiD Systems som i många år, liksom Tandy som köpte GRiD 1988, tjänade pengar på att sälja licenser på konstruk­tionen till andra datortillverkare. Efter att ha form­gett den bärbara datorn ägnade Bill Moggridge en stod del av sin tid åt frågan om inter­aktion mellan människa och dator. Han fick flera utmärkelser. – Mogg­ridge skrev bland annat böckerna Designing inter­actions (länk) (nere i september 2020] och Designing media (länk) (nere i september 2020].

[bärbara datorer] [formgivning] [personer] [ändrad 3 september 2020]

bärbar dator

ofta bara: bärbar – en bärbar, min bärbara – komplett dator i bärbart format utan lösa delar. – Vanligt­vis har den en platt bild­skärm i ett fällbart lock som kan vikas ner över tangent­bordet. I stället för mus har de numera oftast en styrplatta. Ett inbyggt laddbart batteri ingår. – De engelska orden portable computer, laptop, notebook och subnotebook syftar ursprungligen på olika utföranden med olika vikt och anslutningsmöjlig­heter, men de kan alla över­sättas alla med bärbar dator eller bara bärbar (”har du med din bärbara?”). – Bär­bara datorer är gjorda för att kunna ersätta stationära datorer: de har samma operativ­system (Windows, Mac eller Linux), och kör samma program som sina stationära motsvarigheter. De är också gjorda för samma arbets­­ställning: man sitter, och skriver med båda händerna. (Jämför med hand­dator och minibärbar.) – Alan Kay ritade 1972 den första bärbara datorn, Dynabook. Den liknade mest en surfplatta. Före honom hade Ted Nelson skissat på bärbara datorer som liknade kropps­burna datorer. Andra historiska varianter var Osborne 1†, som ibland kallades för ”släpbar” i stället för bärbar, och den behändiga Tandy TRS‑80 model 100†. – Den första bärbara datorn av modern typ med bildskärmen i ett fällbart lock formgavs 1979 av Bill Moggridge†.

[bärbara datorer] [it-historia] [ändrad 11 juni 2018]