De grundläggande lagarna för mänsklig dumhet

De fem lagarna för mänsklig dumhet formulerades 1976 av den italienska professorn Carlo Cipolla (1922—2000):

  1. – Alla kommer oundvikligen alltid att underskatta antalet dumma människor som går lösa;
  2. – Sannolikheten för att en viss person är dum har inget att göra med andra egenskaper som personen har;
  3. – En dum person är en person som ställer till skada för en eller flera andra personer utan att själv vinna något på det; personen kanske till och med förlorar på det;
  4. – Icke-dumma personer underskattar alltid dumma personers förmåga att ställa till skada. I synnerhet glömmer icke-dumma personer ständigt att det alltid, överallt och under alla omständigheter är ett dyrt misstag att ha något att göra med dumma människor;
  5. – Dumma människor är de farligaste människorna.

– De fem lagarna får en mer ingående beskrivning i denna pdf. Test av de fem lagarna med agent-baserad simulering, se denna artikel. Cipolla gav också ut en bok om dumhet, The basic laws of human stupidity (1987). – Läs också om Dunning-Kruger-effekten.

[dumhet] [lagar] [ändrad 23 december 2017]

Clarkes lagar

  1. – ”När en framstående men äldre vetenskapsman påstår att något är möjligt har han med största sannolikhet rätt. När han påstår att något är omöjligt har han troligtvis fel”;
  2. – ”Det enda sättet att upptäcka gränserna för vad som är möjligt är att våga sig förbi dem, ut i det omöjliga”;
  3. – ”All tillräckligt avancerad teknologi är omöjlig att särskilja från magi.”

– De tre lagarna formulerades av sciencefictionförfattaren Arthur C Clarke (1917—2008, se Wikipedia). Två av dem publicerade han 1962 i boken Profiles of the future: An enquiry into the limits of the possible; alla tre fanns med 1973 i en reviderad upplaga av samma bok. Lag nummer tre är mest citerad.

[forskning och experimentell teknik] [lagar] [ändrad 2 maj 2017]

regel 35

(rule 35)”Om det inte har gjorts porr på det så kommer det att göras.” – Jäm­­för med regel 34.

[lagar]

regel 34

(rule 34) – ”Om det existerar så finns det som porr.” – Regeln saknar undan­tag, men se regel 35. Vilka de föregående 33 Rules of the internetse Urban Dictionary är varierar.

[lagar] [ändrad 11 maj 2017]

Metcalfes lag

(Metcalfe’s law)”Värdet av ett nätverk för varje enskild användare ökar med kvadraten på antalet använd­are.” – Detta anses gälla för telefon­nätet, internet, järn­vägar och flyg, men också för tjänsteleverantörer som kontokorts­företag. – Lagen är upp­kallad efter Bob Metcalfe. – Ar­ti­keln ”A refutation of Metcalfes law…” av Andrew Odlyzko och Benjamin Tilly, se här. – Met­calfe kommen­te­rar sin lag många år efteråt, se här (arkiverad). – Jämför med nätverkseffekt och comedy of the commons.

[lagar] [ändrad 2 juli 2017]