slot

– utrymme, plats, springa, tid –

  1. – expansion slot, se kortplats;
  2. – ingång, spår – antal användare som samtidigt kan komma åt en resurs på en server;
  3. – ”tid”, pass – ”we have a slot for you at 10” – vi har en tid för dig klockan 10;
  4. – andra betydelser: utrymme, plats, fack, ruta, fält (i formulär);
  5. – grundbetydelse: springa, skåra, myntinkast; slot machine – spelautomat (”enarmad bandit”).

[drift] [hårdvara] [språktips] [ändrad 3 oktober 2018]

session

en interaktion med början och slut enligt förutbestämda regler:

  1. – ett arbetspass – tiden från att en användare loggar in till att hon loggar ut, och allt som händer under tiden. Alternativt: från att användaren startar en applikation till att hon stänger den;
  2. – i datakommunikation: en förbindelse mellan två enheter som hålls öppen tills den avslutas. Sessionen inleds (i enlighet med ett protokoll) med ett utbyte av identifiering och nödvändiga tekniska data, och det behöver sedan inte upprepas så länge som sessionen pågår. Sessioner förutsätter att det sparas information om sessionen så länge som den pågår. När det gäller besök på webbplatser brukar detta göras med kakor (cookies). Sessionen avslutas med ett speciellt meddelande från någon av parterna eller med automatik efter en förutbestämd tid av inaktivitet. – Sessionslös datakommunikation innebär att identifiering och tekniska data måste skickas över varje gång en datamängd överförs.

[datakommunikation] [ändrad 5 oktober 2021]

recovery-oriented computing

(ROC) – projekt för att göra datorer driftsäkrare genom att underlätta återställning efter fel (i stället för att försöka undvika fel helt och hållet). Målet är att inga fel ska leda till att datorn kraschar så att den måste startas om. I stället ska felen isoleras så att de inte sprider sig, alla viktiga funktioner ska vara dubblerade (redundans), och det ska finnas omfattande möjligheter till Ångra (Undo) även när det gäller åtgärder i operativsystemet. Projektet, som pågick på 00-talet, leddes av David Patterson, då på Berkeley. – Läs mer här (från 2004).

[drift] [fel] [ändrad 28 mars 2018]