option

  1. – på engelska: alternativ, tillval, beroende på sammanhanget. – På svenska är en option ett värdepapper som ger innehavaren rätt att, om hon vill, vid en viss tid­punkt köpa ett antal aktier till ett förut­bestämt pris;
  2. – option key –– på Mac: alt-tangenten, placerad mellan ctrl och cmd (⌘). Den brukar ha symbolen och texten alt. Den har samma funktion som alt‑tangenten på tangentbord för Windows.

[aktiehandel] [språktips] [tangentbord] [ändrad 30 november 2018]

robot

  1. – maskin som utför en människas arbete. En industri­robot är en maskin som kan programmeras att utföra olika arbets­uppgifter på fabriker. Industrirobotar är som regel stilla­stående och är med avsikt utformade så att de inte liknar människor. – Läs också om elektronisk person;
  2. – på internet: självständigt fungerande program som utför rutin­artade arbets­uppgifter, till exempel insamling av information från webb­sidor. Ofta detsamma som en spindel. På engelska förkortas det ofta till bot, ett ord som har fått specifika betydelser, som i botnät. – –Se också agent;
  3. – ett program som efterliknar en människas interaktion med ett it‑system;
  4. börsrobot –– program för automatisk aktie­handel, se också robothandel,  högfrekvenshandel och robo‑advisor
  5. – se också robot­journal­istik;
  6. – se också Campaign against sex robots

– På engelska blir det i sammansättningar ibland robo, till exempel i robocup och robocall. –– I svenska krigs­­makten kallas styr­­bara raketer för ”robotar”. De kan också kallas för missiler, vilket är svårare att miss­tolka. –

  • Robotar som på­minner om människor (två armar, två ben…) kallas också för humanoider;
  • Robotar i film och litteratur som är praktiskt taget omöjliga att skilja från levande människor kallas för androider eller hubotar.

– Ordet: Robot blev känt genom den tjeckiska för­fattaren Karel Čapeks (se Wikipedia) pjäs R.U.R. (Rossum’’s Universal Robots) från 1921 (svensk översätt­ning 1983). Det var dock inte Karel Čapek som hittade på ordet, utan hans bror, Josef Čapek. Det tjeckiska ordet robota står för tungt och tråkigt arbete. I stort sett samma ord finns på andra slaviska språk.

[aktiehandel] [robotar] [språktips] [ändrad 17 juni 2018]

Cyber Monday

påhittat namn på måndagen efter Thanksgiving i USA –– den dag då folk påstås börja köpa jul­klappar på nätet. – Be­­näm­­ningen (se cyber) in­fördes i november 2015 av bransch­­orga­­ni­sa­­tionen Shop.org i USA, och fick snabbt genom­­slag. – Bakgrund: Cyber Monday hör ihop med Black Friday, dagen efter Thanks­­­giving. Thanks­giving firas alltid fjärde tors­­dagen i november, och är helg­dag i USA. Black Friday är alltså en kläm­­dag, alltså ledig dag för många, och brukar räknas som den dag då jul­­handeln börjar. Black Friday heter så för att det är den dag då bu­tikernas för­­sälj­ning för hela året börjar gå ihop (”in black”). Cyber Monday (som inte är en ledig dag) hittades på för att skapa en liknande tradition för webb­­shopping. I slutet av 2010‑talet har man börjat tala om Black Friday även i Sverige, och hela veckan kallas också för Black Week i Sverige. – Cyber Monday allas också för eDay eller e‑Day. – Jämför med Singles’ day.

[e-handel] [årliga evene­mang] [ändrad 14 november 2017]