inbox zero

principen att inkorgen för e-post ska hållas tom. – Inbox zero är en princip som har formulerats av amerikanen Merlin Mann (merlinmann.com). Han föreslår att man ska gå igenom inkorgen vid bestämda tidpunkter varje dag, men ha e-postklienten stängd resten av tiden. Varje mejl ska hanteras på ett av dessa sätt:

  • – radera;
  • – delegera;
  • – besvara (om det kan göras på mindre än två minuter);
  • – senarelägg (om det kommer att ta mer än två minuter att besvara mejlet, flytta det till en särskild mapp som du tar itu med senare under dagen) samt:
  • – åtgärda.

– Som motreaktion finns principen inbox infinity.

[e-post] [ändrad 18 september 2021]

värdnamn

särskiljande beteckning på en enhet i ett nätverk. Värdnamn används för att trafik på nätverket ska kunna adresseras entydigt och gå till rätt persondator, server eller annan enhet. Värdnamn kan vara avsedda för lokala nätverk, företagsnätverk eller internet och har då olika utformning. För e-post och annan trafik på internet är värdnamnet beteckningen på den server som tar emot trafiken, alltså ett domännamn, eventuellt med tillägg. (Till exempel mail.domannamn.se – tillägget är i detta exempel mail. Se också network address translation.) När det gäller inställningar för e‑postklienter är värdnamnet e‑postoperatörens server för inkommande e‑post. I lokala nätverk kan värdnamn utformas friare, till exempel ”Kalles dator”. – På engelska: hostname (normalt sammanskrivet).

[e-post] [nätverk] [3 december 2018]

efail

en sårbarhet i en del e‑postprograms tillämpning av kryptering. – Sårbarheten gör att en angripare som har kommit över krypterad e‑post får möjlighet att dekryptera den. Det gäller användningen av kryptosystemen PGP och S/MIME i tillägg till e‑postprogrammen Apple Mail, Mozilla Thunderbird och några versioner av Outlook. – efail upptäcktes av forskare på universitetet i Bochum i Tyskland och blev känt i maj 2018. Se denna forskningsrapport och ett mer lättläst blogginlägg (brukar fungera, trots eventuell överstrykning). – Sårbarheten finns varken i själva e‑postprogrammen eller i kryptosystemen som sådana, utan i de tillägg till e‑postprogrammen som används för kryptering. Electronic frontier foundation rekommenderar att man tills vidare tar bort sådana tillägg: instruktioner för hur man gör finns på denna länk. En annan utväg är att använda e‑posttjänster med helvägskryptering, som Signal.

[e-post] [kryptering] [sårbarheter] [ändrad 2 februari 2023]

ignorera

(för mute) – i Gmail: instruktion som tar bort ett mejl från inkorgen utan att radera det. Mejlet sparas i Gmails arkiv; eventuella svar och svar på svar på det mejlet går direkt till arkivet och visas inte i inkorgen. De är dock sökbara.

[e-post] [2 maj 2018]

Tutanota

en tjänst för krypterad e‑post. – Utgående e‑post krypteras hos avsändaren, och inkommande e‑post från andra Tutanotaanvändare dekrypteras hos mottagaren. Allt sparas hos mottagaren i krypterad form. E‑post från Tutanotaanvändare till mottagare som inte har Tutanota krypteras också hos avsändaren. Mottagaren får då en avisering med en länk och ett lösenord, och kan sedan hämta det dekrypterade mejlet från Tutanotas servrar genom att ange lösenordet. – Tutanota drivs sedan 2011 av det tyska företaget Tutao. Det är gratis för privata användare. – Se tutanota.com. – Läs också om Protonmail.

[e-post] [kryptering] [ändrad 21 april 2023]

reply all

svar till alla eller svara alla – om e‑post: svaret ska gå till alla mottagare av med­del­andet som man svarar på. – Alltså till alla som står i fältet kopia till (cc). Detta är en instruk­tion som finns i alla e‑postprogram. – Om man av misstag skickar svar till alla, trots att det inte är lämpligt, kallas det för reply all‑haveri. – Se också leaky reply.

[e-post] [ändrad 24 december 2017]

Ayyadurai, Shiva

amerikansk forskare som gör anspråk på att ha uppfunnit e‑post 1979. Han stämde 2016 webb­tid­ningen Gawker på 35 miljoner dollar för att ha skadat hans anseende efter att Gawker hade skrivit att Ayyadurai inte hade uppfunnit e‑post. Ayyadurai fick stöd av miljardären Peter Thiel. Det slut­a­de i november 2016 med en uppgörelse där Ayyadurai fick 750 000 dollar i skadestånd. – I januari 2017 stämde Ayyadurai webbtidningen Techdirt på 15 miljoner dollar för en serie artiklar som bestred Ayyadurais anspråk, se här. Parterna gjorde upp i godo utan skadestånd. – Läs också om Ray Tomlinson†.

[e-post] [juridik] [ändrad 2 oktober 2019]

adress

(address) – inom it: beteckning på plats i minne eller nätverk, utformad så att program kan hitta platsen och det som finns där. Adresser kan vara utformade för att vara lätta för människor att komma ihåg och skriva eller enbart anpassade för kommunikation mellan komponenter i datorer. Vanliga adresser är:

[e-post] [minnen] [nätverk] [webben] [ändrad 7 oktober 2019]