faradaypåse

påse som avskärmar innehållet från radiovågor och annan elektromagnetisk strålning. De används för att skydda mobiltelefoner från avlyssning. Påsen kan se ut på många sätt, men insidan är fodrad med flera lager metallfolie, oftast aluminiumfolie. Namnet faradaypåse anspelar på Faradays bur, se Wikipedia. Kallas också för RF‑skärmad påse (RF=radiofrekvens) – På engelska: Faraday bag, även: booster bag (snattarpåse), eftersom påsarna också kan användas för att smussla ut stöldgods genom butikernas larmbågar.

[elektrisk ström] [it-säkerhet] [mobilt] [27 november 2018]

plugspreading

”kontaktutträngning” – det att adaptrar, transformatorer och andra kontakter är så stora att de, när de är insatta, blockerar intilliggande eluttag. (Uttrycket anspelar på manspreading, alltså det att en del män sitter så bredbent att de tar upp flera säten.)

[elektrisk ström] [jargong] [19 juli 2018]

AirPower

Apples inställda system för trådlös laddning av mobiltelefoner. I slutet av mars 2019 meddelade Apple att projektet hade lagts ner, eftersom det inte uppfyllde Apples kvalitetskrav. – AirPower, som byggde på systemet Qi,  visades upp 2017 och skulle ha varit klar för försäljning under 2018, men det hände inte. I januari 2019 cirkulerade uppgifter om att produkten skulle finnas att köpa i slutet av 2019, men den 29 mars meddelade produktchefen Dan Riccio i ett mejl att AirPower var nerlagt (se artikel i TechCrunch). Ett problem uppges vara att mobiltelefonerna, som skulle laddas upp genom att man la dem på en speciell matta, blev överhettade.

[elektricitet] [mobilt] [nerlagt] [ändrad 1 april 2019]

Dragonfly

  1. – Dragonfly 2.0 – en hackar-grupp som påstås ha skaffat sig åtkomst till styrsys­temen för el­kraft­nät i USA och Europa. Gruppen skulle därför när som helst kunna stänga av elkraftförsörjningen helt eller delvis i de berörda länderna, men detta har hittills inte skett (mars 2020). Detta enligt en rapport från Symantec (numera del av Broadcom), publicerad i september 2017‚
  2. – om Google: se Project Dragonfly.

[censur] [elektricitet] [hackare] [samhällsskydd] [sökmotorer] [ändrad 3 mars 2020]

nätadapter

annat ord för strömaggregat – i synnerhet de små som omvandlar eluttagens 230 volt till lågspänning (3–12 volt), och som brukar följa med elektroniska apparater. 

strömaggregat

anordning som omvandlar ström från vägguttag (230 volt) till ström med annan, vanligtvis lägre, spänning och / eller strömriktning (växelström eller likström). Detta för att strömmen ska kunna användas i datorer eller annan utrustning med behov av annat strömslag. Stationära datorer brukar ha inbyggda strömaggregat, medan bärbara datorer och mobiltelefoner har separata strömaggregat. – På engelska: power supply unit, förkortat PSU, eller bara power supply. – För utrustning som också kan drivas med batterier talar man också om batterieliminatorer. – Strömaggregat kan vara traditionella transformatorer och likriktare eller använda pulserande strömförsörjning. – Språkligt: Nätaggregat är en vanligare benämning, men eftersom nät kan syfta på datornätverk är strömaggregat en bättre benämning.

[elektrisk ström] [ändrad 15 november 2019]