microgrid

lokalt smart elnät. Det experimenteras 2016 med microgrids där del­tag­arna är hushåll och företag som säljer och köper elektricitet av varandra. Detta sker i ett mindre område. Hus som har solpaneler, eller som pro­du­cerar elektrisk ström på andra sätt, kan sälja sitt överskott till grannarna. Nätet är vanligtvis som helhet anslutet till det vanliga elnätet, eventuellt på för­mån­liga villkor. It-system används för att fördela elek­tri­ci­teten och hålla koll på förbrukningen. – Jämför med smart grid.

[elektrisk ström] [ändrad 12 november 2017]

rippel

(ripple) – i elektronik: kvarvarande oönskad ojämnhet i elektrisk ström som har likriktats från växelström till likström. Att ta bort rippel kallas för att glätta, glättning. – Frekvensrippel är oönskade variationer i signalstyrkan, orsakade av filter eller annan liknande utrustning.

[elektrisk ström] [elektronik] [ändrad 19 april 2020]

trådlös laddning

(wireless charging) – uppladdning av batterier utan elektrisk kontakt (galvanisk kontakt). Kan användas för mobiltelefoner, surfplattor och annat med laddbara batterier. Den vanligaste tekniken är induktion – samma teknik som används i många eltandborstar och vattenkokare. Magnetisk resonans är en annat teknik. Dessa tekniker fungerar på mycket nära håll. Man kan till exempel ha laddaren i en platta som man lägger telefonen på. En tredje teknik, icke-sammankopplad (uncoupled) laddning fungerar på upp till ett par meters håll. – Läs om Airfuel Alliance och Qi.

[elektrisk ström] [ändrad 8 april 2020]

outlet

  1. – se uttag;
  2. – butik som vill ge intryck av att sälja till låga priser.

uttag

  1. kontakt där man kan ansluta elektrisk eller elektronisk utrustning. Det kan vara allt från vägguttag för elektrisk ström till minneskortsuttag. – På engelska: outlet eller socket;
  2. – uttag av pengar, på engelska withdrawal.

[betalningar] [elektrisk ström] [ändrad 23 september 2019]

viloläge

(hibernation, safe sleep) – ett energisparläge i persondatorer: datorn stängs av, men användaren kan ändå rätt snabbt återuppta arbetet där hon slutade. När man sätter datorn i viloläge sparas allt som finns i datorns arbetsminne till en särskild fil på hårddisken eller SSD:n. När datorn sedan startas igen läser arbetsminnet in den filen igen. Alla öppna filer och program aktiveras. – Viloläge är dels ett sätt att spara ström, dels skydd mot förlust av data. Data som finns bara i datorns arbetsminne raderas nämligen om strömmen bryts, men data som har sparats till hårddisken eller SSD:n överlever ett strömavbrott. – Möjligheten att återuppta arbetet där man slutade gäller inte alltid för nätbaserade resurser, eftersom sådana förbindelser inte alltid återupptas automatiskt när datorn går igång igen. – Viloläge kallas på engelska för hibernation i Windows, i Macintosh för safe sleep. – Det finns flera olika energisparlägen enligt standarden ACPI.

[elektrisk ström] [persondatorer] [ändrad 5 september 2019]