uttag

  1. – anordning där man kan ansluta elektrisk eller elektronisk utrustning. Det kan vara allt från vägguttag för elektrisk ström till minneskortsuttag. – På engelska: outlet eller socket;
  2. – uttag av pengar, på engelska withdrawal.

viloläge

(hibernation, safe sleep) – energisparläge i persondatorer: datorn stängs av, men användaren kan ändå rätt snabbt återuppta arbetet där hon slutade. När man sätter datorn i viloläge sparas allt som finns i datorns arbetsminne till en särskild fil på hårddisken eller SSD:n. När datorn sedan startas igen läser arbetsminnet in den filen igen. Alla öppna filer och program aktiveras. – Viloläge är dels ett sätt att spara ström, dels skydd mot förlust av data. Data som finns bara i datorns arbetsminne raderas nämligen om strömmen bryts, men data som har sparats till hårddisken eller SSD:n överlever ett strömavbrott. – Möjligheten att återuppta arbetet där man slutade gäller inte alltid för nätbaserade resurser, eftersom sådana förbindelser inte alltid återupptas automatiskt när datorn går igång igen. – Viloläge kallas på engelska för hibernation i Windows, i Macintosh för safe sleep. – Det finns flera olika energisparlägen enligt standarden ACPI.

[elektrisk ström] [persondatorer] [ändrad 5 september 2019]

tråd

  1. – i programmering: en av två eller flera delar av ett program som kan köras oberoende av de andra trådarna och samtidigt med dem. Oftast ingår trådarna i samma process, men de behöver inte göra det. Trådar används i programmering för datorer med en enda processor, eftersom de gör att programmet kan utnyttja processorn mer effektivt. Om en tråd för ögonblicket inte behöver processorn kan tiden ges till en annan tråd. Trådar används också i concurrent / samtidig programkörning och i parallellism. – På engelska: thread. – Se också threading, multithreading och hyperthreading;
  2. – tunn elektrisk ledning bestående av en eller ett fåtal metalltrådar, ofta, men inte alltid, med isolerande hölje. Lämpar sig bäst för montering inuti elektrisk och elektronisk utrustning. – På engelska: wire. – Jämför med kabel och sladd.

[elektrisk ström] [elektronik] [elektronisk kommunikation] [hårdvara] [programkörning] [ändrad 30 november 2018]

transient

  1. – obeständig, övergående, tillfällig. – Inom programmering är ett objekt transient (obeständigt) om det uppstår under en körning av ett program och försvinner senast när körningen är avslutad. Motsats: beständig (persistent). – Jämför med flyktig och efemär;
  2. – om man talar om elektricitet eller elektronik är en transient en plötslig höjning av strömstyrkan (stötström).