tråd

  1. – i programmering: en av två eller flera delar av ett program som kan köras oberoende av de andra trådarna och samtidigt med dem. Oftast ingår trådarna i samma process, men de behöver inte göra det. Trådar används i programmering för datorer med en enda processor, eftersom de gör att programmet kan utnyttja processorn mer effektivt. Om en tråd för ögonblicket inte behöver processorn kan tiden ges till en annan tråd. Trådar används också i concurrent / samtidig programkörning och i parallellism. – På engelska: thread. – Se också threading, multithreading och hyperthreading;
  2. – tunn elektrisk ledning bestående av en eller ett fåtal metalltrådar, ofta, men inte alltid, med isolerande hölje. Lämpar sig bäst för montering inuti elektrisk och elektronisk utrustning. – På engelska: wire. – Jämför med kabel och sladd.

[elektrisk ström] [elektronik] [elektronisk kommunikation] [hårdvara] [programkörning] [ändrad 30 november 2018]

transient

  1. – obeständig, övergående, tillfällig. – Inom programmering är ett objekt transient (obeständigt) om det uppstår under en körning av ett program och försvinner senast när körningen är avslutad. Motsats: beständig (persistent). – Jämför med flyktig och efemär;
  2. – om man talar om elektricitet eller elektronik är en transient en plötslig kraftig höjning av strömstyrkan (stötström).

[elektrisk ström] [elektronik] [programmering] [ändrad 8 november 2019]

stötström

plötslig kraftig höjning av strömstyrkan i elnätet. Kan förstöra utrustning, radera data och orsaka bränder. Kan till exempel orsakas av blixtnedslag i elledning. – På engelska: power surge.

[elektrisk ström] [ändrad 10 januari 2019]

phantom load

tjuvström, dold strömförbrukning – den ström som en elektrisk anordning förbrukar trots att den inte används: inbyggd klocka, signallampor och annat drar ändå ström (såvida man inte drar ut sladden eller tar ut batteriet).

[elektrisk ström] [ändrad 1 november 2019]

avbrottsfri kraft

strömförsörjning som fungerar även vid avbrott i elnätet. En ups (uninterruptible power supply eller source), avbrottsfri kraftkälla, är en anordning som kopplas mellan elnätet och en eller flera datorer. Den innehåller ett batteri som förser datorerna med ström om det blir elavbrott. Ups:er skyddar också utrustningen mot stötströmmar, till exempel vid blixtnedslag. En del ups:er har också funktioner för ordnad avstängning av ansluten utrustning – filer sparas och program avslutas, först därefter stängs utrustningen av.