avbrottsfri kraft

strömförsörjning som fungerar även vid avbrott i elnätet. En ups (uninterruptible power supply eller source), avbrottsfri kraftkälla, är en anordning som kopplas mellan elnätet och en eller flera datorer. Den innehåller ett batteri som förser datorerna med ström om det blir elavbrott. Ups:er skyddar också utrustningen mot stötströmmar, till exempel vid blixtnedslag. En del ups:er har också funktioner för ordnad avstängning av ansluten utrustning – filer sparas och program avslutas, först därefter stängs utrustningen av.

Power paper

ett slags papper som kan lagra elektricitet. Papperet kan laddas med elektricitet på några sekunder och återanvändas många gånger. – Power paper har utvecklats av forskare på Linköpings universitet, Dan­marks tekniska universitet, Innventia (länk), KTH och University of Kentucky. Det blev känt i december 2015, se press­med­de­lande. – Jäm­för med elek­tron­iskt papper.

[elektricitet] [forskning] [ändrad 17 april 2019]

sladdlös

  1. – trådlös på korta av­stånd (där man annars skulle kunna ha en sladd). Till exempel blue­tooth och wi-fi. – Sladd­lösa tele­foner är fasta tele­foner, ofta kallade tråd­lösa, med sladd­lös för­bindelse på högst några tiotal meter till en basstation. – Jämför med mobil. – Kontaktlös står för trådlös elektronisk kommunikation på mycket korta avstånd – några millimeter eller centimeter;
  2. – utan elektrisk sladd men med laddbart batteri – laddbar, uppladdnings­bar – till exempel sladd­lös borr­maskin.

– På engelska: cordless. 

[elektrisk ström] [trådlöst] [ändrad 30 november 2018]

Project Sunroof

Googles projekt för att hjälpa husägare att räkna ut ifall det skulle löna sig att installera sol­paneler på taket. – Project Sun­roof räknar ut hur mycket solenergi som faller på varje tak i ett visst område och sätter det i relation till elpriset och kostnaderna för att installera sol­paneler. Informationen kommer delvis från Google Earth. Tjänsten var tidigare tillgänglig bara i USA, men lanserades 2018 i Storbritannien. – Affärs­­idén är att skicka informa­tionen till de berörda husägarna tillsammans med förslag om installatör: om det blir affär betalar installatören provision till Google. – Se google.com/get/sunroof.

[elektrisk ström] [geo] [ändrad 27 november 2018]

PoWiFi

router för batteri­lös användning av mobil­tele­foner genom wi-fi. – PoWiFi bygger på tekniken wi-fi back­­scatter, som har utvecklats av forskare vid Washington university i Seattle, USA, och som visades först upp i augusti 2014. I maj 2015 testades den i fem hem i USA. Den trådlösa driften fungerade utmärkt, utom i ett av de fem hemmen där wi-fi-nätverkets kapacitet för­sämrades. – Tek­niken beskrivs i en teknisk artikel (länk) och på universitetets webbplats (länk). – På­pe­kande: I vissa medier har det talats om att PoWiFi används för trådlös laddning. Det kan vara en över­drift. Tekniken används för att driva mobiltelefoner som saknar batteri, och som inte är anslutna till elnätet. De kan ta emot och sända kommu­nika­tion genom wi-fi. Huru­vida effekten räcker för att också ladda deras batterier är en annan fråga.

Wi-fi backscatter

teknik för batterilös användning av mobil­telefoner och liknande genom wi-fi. Ladd­ningen kan ske på flera meters håll. Tek­niken, som används experimentellt i routern PoWiFi, anpassar wi-fi för överföring av in­for­ma­tion på ett sätt som kräver mycket lite energi för mottagning och sändning – mycket mindre än normalt med wi-fi. Den energi som krävs för att tele­fonen ska fungera genereras på samma sätt som i batteri­­lösa rfid-etiketter. – För back­scatter, se retur­sprid­ning. – På­pe­kande: I vissa medier har det talats om att Wi-fi back­scatter används för trådlös ladd­ning. Det är en över­drift. Tekniken används för att driva mobil­tele­foner som saknar batteri, och som inte är anslutna till elnätet. Ladd­ning av telefonernas batterier med Wi-fi backscatter är möjligt i teorin, men skulle ta lång tid.

[elektrisk ström] [trådlöst] [ändrad 24 oktober 2017]

Vitahult

laddningsskal från Ikea för mobiltelefoner. – Vitahult ser ut som vanliga mobil­telefon­skal, men är tjockare, och gör att tele­fonernas batterier kan laddas trådlöst med standarden Qi. Laddare för Qi är inbyggda i en serie möbler och tillbehör från Ikea. – Vitahult finns för iPhone 6 och Samsung Galaxy 5. (En del andra smarta mobiler har inbyggt stöd för Qi.) – Se denna broschyr från Ikea: länk.

[elektricitet] [ändrad 13 september 2017]

smart grid

smart elnät – elnät som kan fjärrstyra elförbrukningen hos kon­su­ment­erna. – Energikrävande maskiner kan slås på när det finns gott om billig elektricitet, som nattetid. Detta förutsätter tvåvägskommunikation mellan elbolaget och kundens tvätt­maskin, disk­maskin eller varm­vatten­beredare: dessa måste alltså kunna kommuni­cera elek­troniskt. Kommu­nika­tionen kan ske direkt genom elnätet, eller med något slags trådlös för­bindelse. – Det finns ingen standard för smarta elnät, men både tillverkare av hus­hållsmaskiner och elbolag arbetar på saken. – Smart grid har inget att göra med den typ av kraftfull data­behand­ling som kallas för gridd, på engelska grid. – The grid eller the power grid är engelska för elnätet, kraftnätet. – Läs också om microgrid.