sladdlös

  1. – trådlös på korta av­stånd (där man annars skulle kunna ha en sladd). Till exempel blue­tooth och wi-fi. – Sladd­lösa tele­foner är fasta tele­foner, ofta kallade tråd­lösa, med sladd­lös för­bindelse på högst några tiotal meter till en basstation. – Jämför med mobil. – Kontaktlös står för trådlös elektronisk kommunikation på mycket korta avstånd – några millimeter eller centimeter;
  2. – utan elektrisk sladd men med laddbart batteri – laddbar, uppladdnings­bar – till exempel sladd­lös borr­maskin.

– På engelska: cordless. 

[elektrisk ström] [trådlöst] [ändrad 30 november 2018]

Project Sunroof

Googles projekt för att hjälpa husägare att räkna ut ifall det skulle löna sig att installera sol­paneler på taket. – Project Sun­roof räknar ut hur mycket solenergi som faller på varje tak i ett visst område och sätter det i relation till elpriset och kostnaderna för att installera sol­paneler. Informationen kommer delvis från Google Earth. Tjänsten var tidigare tillgänglig bara i USA, men lanserades 2018 i Storbritannien. – Affärs­­idén är att skicka informa­tionen till de berörda husägarna tillsammans med förslag om installatör: om det blir affär betalar installatören provision till Google. – Se google.com/get/sunroof.

[elektrisk ström] [geo] [ändrad 27 november 2018]

PoWiFi

router för batteri­lös användning av mobil­tele­foner genom wi-fi. – PoWiFi bygger på tekniken wi-fi back­­scatter, som har utvecklats av forskare vid Washington university i Seattle, USA, och som visades först upp i augusti 2014. I maj 2015 testades den i fem hem i USA. Den trådlösa driften fungerade utmärkt, utom i ett av de fem hemmen där wi-fi-nätverkets kapacitet för­sämrades. – Tek­niken beskrivs i en teknisk artikel (länk) och på universitetets webbplats (länk). – På­pe­kande: I vissa medier har det talats om att PoWiFi används för trådlös laddning. Det kan vara en över­drift. Tekniken används för att driva mobiltelefoner som saknar batteri, och som inte är anslutna till elnätet. De kan ta emot och sända kommu­nika­tion genom wi-fi. Huru­vida effekten räcker för att också ladda deras batterier är en annan fråga.

Wi-fi backscatter

teknik för batterilös användning av mobil­telefoner och liknande genom wi-fi. Ladd­ningen kan ske på flera meters håll. Tek­niken, som används experimentellt i routern PoWiFi, anpassar wi-fi för överföring av in­for­ma­tion på ett sätt som kräver mycket lite energi för mottagning och sändning – mycket mindre än normalt med wi-fi. Den energi som krävs för att tele­fonen ska fungera genereras på samma sätt som i batteri­­lösa rfid-etiketter. – För back­scatter, se retur­sprid­ning. – På­pe­kande: I vissa medier har det talats om att Wi-fi back­scatter används för trådlös ladd­ning. Det är en över­drift. Tekniken används för att driva mobil­tele­foner som saknar batteri, och som inte är anslutna till elnätet. Ladd­ning av telefonernas batterier med Wi-fi backscatter är möjligt i teorin, men skulle ta lång tid.

[elektrisk ström] [trådlöst] [ändrad 24 oktober 2017]

Vitahult

laddningsskal från Ikea för mobiltelefoner. – Vitahult ser ut som vanliga mobil­telefon­skal, men är tjockare, och gör att tele­fonernas batterier kan laddas trådlöst med standarden Qi. Laddare för Qi är inbyggda i en serie möbler och tillbehör från Ikea. – Vitahult finns för iPhone 6 och Samsung Galaxy 5. (En del andra smarta mobiler har inbyggt stöd för Qi.) – Se denna broschyr från Ikea: länk.

[elektricitet] [ändrad 13 september 2017]

smart grid

smart elnät – elnät som kan fjärrstyra elförbrukningen hos kon­su­ment­erna. – Energikrävande maskiner kan slås på när det finns gott om billig elektricitet, som nattetid. Detta förutsätter tvåvägskommunikation mellan elbolaget och kundens tvätt­maskin, disk­maskin eller varm­vatten­beredare: dessa måste alltså kunna kommuni­cera elek­troniskt. Kommu­nika­tionen kan ske direkt genom elnätet, eller med något slags trådlös för­bindelse. – Det finns ingen standard för smarta elnät, men både tillverkare av hus­hållsmaskiner och elbolag arbetar på saken. – Smart grid har inget att göra med den typ av kraftfull data­behand­ling som kallas för gridd, på engelska grid. – The grid eller the power grid är engelska för elnätet, kraftnätet. – Läs också om microgrid.

jiffy

– engelsk jargong för kort tid, ett ögon­blick:

  1. – tiden mellan två signaler från datorns tidgivare (system timer inter­­rupts). Den tiden varierar mellan olika datorsystem. Brukar mätas i millisekunder;
  2. – i datoranimering: 1/100 sekund. Mått­enhet för tiden mellan två bildvisningar i en film;
  3. – om växelström: tiden som en vågrörelse tar, i Sverige alltså 1/50 sekund.

[datoranimering] [datorns konstruktion] [elektrisk ström] [ändrad 9 april 2018]

dipp

mycket kortvarigt strömavbrott eller spännings­fall. Varar bråk­delen av en sekund. En dipp kan räcka för att störa körningen av ett pro­gram eller driften av ett it‑system. – Jämför med spik och läs också om glitch.

[elektrisk ström] [ändrad 4 oktober 2018]