gaussiskt filter

en typ av filter som används i elektronik. Det släpper igenom frekvenser med önskat värde, men skär inte bort andra frekvenser helt. I stället filtreras mer och mer bort, ju mer frekvensen avviker från den önskade. En kurva över hur mycket som släpps igenom i förhållande till frekvensspektrum har formen av en normalfördelningskurva (Gaussian curve). – På engelska: Gaussian filter. – Jämför med gaussisk oskärpa och se Gauss.

[elektronik] [ändrad 2 oktober 2020]

Ernie

Electronic random number indicating equipment – en slumptalsgenerator som genererar vinnande nummer för brittiska premieobliga­tioner. (Se slumptal.) – Ernie har använts sedan 1957, och är nu inne på fjärde generationen. Ernie tar fram slumptal genom att mäta variationerna i fysiska processer (alltså inte med enbart matematiska beräkningar, se pseudoslumptal). Den första Ernie utgick från variationerna i ljuset från ett antal neonrör, den fjärde versionen utgår från bruset i transistorer. Den första Ernie konstruerades av bland andra Tom Flowers†. – Läs mer på National Savings & Investments webbsidor.

[sannolikhet] [ändrad 15 juli 2017]

sensor

anordning som mäter ett tillstånd i omgivningen och vidarebefordrar mät­värdet. – Sensorer kan mäta temperatur, buller, ljus, lufttryck, be­last­ning, rörelse, acceleration och annat. Kallas också för avkännare. En sensor som ska reagera på en viss händelse, som att ett mätvärde når en förvald nivå, kallas också för detektor. När man vill betona att anordningen inte bara mäter ett värde, utan också vidarebefordrar det till annan utrustning, talar man om givare. Se också aktuator. – Sensor ska inte förväxlas med censor (tjänsteman som utövar censur).

[elektronik] [sakernas internet] [ändrad 17 november 2017]

diskret

(discrete) – i teknik: med urskiljbara delar; inte kon­ti­nu­er­lig eller integrerad; dis­kreta kom­po­nent­er – kom­po­nent­er som kan sär­skiljas, alltså som inte är samman­häng­ande eller inte­gre­ra­de; diskreta värden – tydligt åt­skilda värden utan mellan­värden, till exempel av/på, ett/noll – se också digital. – Svenska diskret i betydelsen för­tegen, lågmäld mot­svaras av discreet på engelska. – Se också dis­cretion­ary och unobtrusive scripting. – Kommer av latinska dis­cernere som betyder ur­skilja, att visa ur­skill­ning eller gott omdöme

[elektronik] [matematik och logik] [språktips] [ändrad 29 november 2018]

chipp

(kortform av mikrochipp) – processor eller datorminne i form av en integrerad krets – en vanligen rektangulär kisel­bit, innesluten i en kapsel i frimärksstor­lek och med förgyllda ben eller kontaktytor. – Ett enda chipp innehåller tusen­tals eller miljon­tals transistorer. – Kretsen är konstruktionen, chippet är en realisering av kretsen och processor är kretsens funktion. – På engelska: microchip. – Observera att förleden mikro- är redundant – det har aldrig funnits något som kallats för makrochipp. – För engelska chipset (”set of chips”), se chippsats.

[elektronik] [processorer] [ändrad 26 juli 2021]

die

”naken krets” – en integrerad krets utan kapsel och ben. När man tillverkar integrerade kretsar gör man först wafers, skivor, med en diameter på några decimeter. Varje sådan skiva innehåller många kompletta kretsar. Den skärs i bitar, och varje bit är en die. Varje sådan naken krets förses sedan med en kapsel och spröt (ben) och blir då ett chipp som kan mon­te­ras på kort. Nakna kretsar finns också att köpa för speciella kon­struk­tioner.

[elektronik] [ändrad 26 mars 2012]