hardwired

  • – om logiska kretsar: fast kopplad – realiserad som elektroniska kom­po­nent­er och elektriska ledare, alltså inte som ett program (som lagras i ett minne);
  • – i överförd bemärkelse: inbyggd, medfödd: ”the human brain is hard-wired for altruism””altruism är inbyggt i människans hjärna”. Bildligen även: etsad, förutbestämd.

[elektronik] [hårdvara] [språktips] [17 april 2017]

konfliktmineraler

mineraler som utvinns i områden där det pågår väpnade konflikter. – Försäljning av konfliktmineraler bidrar till att finansiera en av parterna i konflikten, eller båda; tvångsarbete är vanligt och arbetsförhållan­de­na är ofta omänskliga. – Som konfliktmineraler räknas guld, tantal, tenn och volfram. De kallas i branschen för 3TG – tantalum, tin, tungsten, gold. – Det mest kända området där konfliktmineraler utvinns är Demokratiska republiken Kongo (Kinshasa). Mineralerna är efterfrågade i elektronikindustrin: framför allt behövs de i mobiltelefoner. – På engelska: conflict minerals. – I USA stiftades 2010 en lag (se detta faktablad, borttaget, men finns kvar på Internet Archive – länk) som ålägger industrin att redovisa och, om möjligt, minska användningen av konfliktmineraler. Den uppges ha minskat de stridande gruppernas intäkter med 65 procent. Men 2017 uppgavs att president Donald Trump ville avskaffa lagen, vilket bland andra Apple och Intel motsatte sig. Se detta meddelande. Lagen avskaffades inte, men en domstol fastställde att en av bestämmelserna i lagen inte skulle gälla. – Se denna uppdatering från 2021 från National Law Review. – EU röstade i maj 2017 igenom Conflict minerals regulation, en lag som i stort sett förbjuder import av konfliktmineraler till EU, se denna länk. Den trädde i kraft den 1 januari 2021.

[elektronik] [material] [mobilt] [politik] [ändrad 30 juli 2021]

integrerad krets

(integrated circuit, ibland monolithic integrated circuit) – elektronisk krets som har tillverkats i ett stycke. – Komponenterna (transistorer, dioder, kondensatorer med mera) och materialet som leder ström mellan komponent­erna (koppar) realiseras genom etsning. Vid tillverkningen lägger man lager efter lager av olika material på ett underlag och avlägsnar genom etsning allt som inte ska ingå i kretsen. Det går därför inte att ta bort eller byta ut komponenter. – Integrerade kretsar är en förutsättning för alla moderna datorer och mobiltelefoner och nästan all annan elektronik. Att realisera elektroniska kretsar med miljoner komponenter som diskreta kretsar skulle vara praktiskt taget omöjligt, och om det gick skulle kretsarna ta enormt mycket plats. Jämfört med diskreta kretsar är integrerade kretsar:

  • –små;
  • –snabba;
  • –strömsnåla och:
  • – billiga.

Jack Kilby visade upp den första integrerade kretsen 1958. För det fick han Nobelpriset år 2000. Ett halvår senare, oberoende av Kilby, visade Robert Noyce upp en annan typ av integrerad krets. Det är Noyces kon­struk­tion, baserad på kisel, som är föregångare till den teknik som an­vänds nu. (Kilbys integrerade krets var baserad på germanium.) Före Kilby hade andra forskare experimenterat med samma idé utan att lyckas realisera den.

[elektronik] [it-historia] [ändrad 30 juli 2019]

diskret krets

(discrete circuit) – elektronisk krets med urskiljbara komponenter (transistorer, dioder, kondensatorer med mera). De kretsar som man kan sätta ihop själv på mönsterkort är exempel på diskreta kretsar. De kan i princip tas i sär. Alternativet, som i praktiken är det enda som används i datorer och mobil­tele­foner, är integrerade kretsar. (Läs också om ordet diskret.)

[elektronik] [ändrad 21 juni 2017]

pogo pin

ett slags fjäderbelastad kontakt som används för att koppla samman två kretskort. (Det ena ovanpå det andra.) De används främst för provisoriska kopp­lingar, men ibland också i permanenta konstruktioner. – Pogo pin är ett registrerat varumärke som tillhör Everett Charles Technologies (ECT) (länk), men det används ofta på engelska som generisk term. Den svenska be­teck­ningen på denna typ av kontakt är fjäderkontakt. – Pogo pins ska inte förväxlas med pogo sticks – hoppstyltor.

[elektronik] [ändrad 17 september 2019]

kristalloscillator

elektrisk krets som genererar en elektrisk signal med exakt frekvens. – Det görs med hjälp av en kvartskristall. (Andra kristaller kan användas.) Den mest kända tillämpningen av kristalloscillatorer är troligen kvartsklockor, men de används i all elektronisk utrustning som behöver ha tillgång till en fast frekvens, inklusive datorer (se klocka). – På engelska: crystal oscillator.

[elektronik] [ändrad 15 september 2021]

rippel

(ripple) – i elektronik: kvarvarande oönskad ojämnhet i elektrisk ström som har likriktats från växelström till likström. Att ta bort rippel kallas för att glätta, glättning. – Frekvensrippel är oönskade variationer i signalstyrkan, orsakade av filter eller annan liknande utrustning.

[elektrisk ström] [elektronik] [ändrad 19 april 2020]