WiMAX

worldwide interoperability for microwave access – en standard för trådlöst bredband i större områden: en basstation betjänar många abonnenter enligt samma mönster som mobiltelefoni. Området kan vara till exempel en stadsdel. – Namnet WiMAX står inte för en bestämd specifikation, utan är en certifiering för utrustning som fungerar ihop. Detta sköts av organisationen WiMAX Forum. WiMAX utvecklades som ett billigt accessnät för att förmedla datakommunikation, tv och telefoni till hushåll. Skillnaden mot mobiltelefoni var från början att man utgick från att abonnenterna inte flyttar på sig. Senare har det kommit mobilt WiMAX för bärbara datorer och för telefoner. – Tekniskt förutsätter WiMAX den tekniska standarden 802.16a. – Version 2 av WiMAX, WiMAX 2, uppfyller ITU:s krav på 4g. – Läs mer om WiMAX på wimaxforum.org. – Läs också om den sydkoreanska varianten WiBro och om super wi-fi.

[bredband] [trådlöst] [ändrad 20 september 2019]

MMDS

multichannel multiport distribution services – en teknik för dataöverföring med radio (radiolänk) mellan fasta punkter i båda riktningarna. – MMDS påminner om vanlig rundradio: en sändare i en hög mast sänder till abonnenter i ett om­råde med några tiotal kilometers radie. Frekvensen är några gigahertz. Abonnenterna har parabolantenner, och kan sända data till basstationen för vidare befordran. Det krävs fri sikt mellan sändare och mottagare. MMDS är ett enkelt och billigt sätt att lösa problemet med ”de sista hundra meterna” i bredbandsnät. Det har varit i bruk sedan 1990‑talet och används fortfarande i glest befolkade områden i fattiga länder, men har lagts ner bland annat i Irland. Konkurrenten LMDS ger högre prestanda.

[bredband] [förkortningar på M] [trådlöst] [ändrad 7 november 2017]

Loon

Googles avvecklade satsning på att ge fattiga områden tillgång till internet genom ballonger. – Loon inleddes 2013 och avvecklades i januari 2021. (Se avskedsbrev på sajten Medium.) – Planen var att 300 ballonger skulle sväva fritt på ungefär 20 kilometers höjd. Varje ballong skulle vara försedd med sändare och mottagare som drevs av solenergi. Ballongerna skulle kommunicera med basstationer på jordytan, utspridda med ungefär hundra kilometers avstånd. Varje ballong skulle ge internetanslutning till ett område på 1250 kvadratkilometer. – Ballongerna skulle röra sig fritt med vindarna, men ändå kunna fjärrstyras genom att man lät dem gå upp och ner i luftlagren, som rör sig i olika riktningar. – Loon var först ett projekt med namnet Project Loon inom Googles experimentverksamhet, som då hette Google X. 2018 blev det ett eget företag med namnet Loon under Googles moderbolag Alphabet. Det lades ner 2021 med motiveringen att tekniken visserligen fungerade, men blev för kostsam. – Namnet: Loon är kort för balloon, men betyder också lom (fågeln), och anspelar troligen också på loony – spritt språngande. – Se x.company/projects/loon. – Läs också om Skybender och om Facebooks projekt Aquila†.

[bredband från himlen] [experimentell teknik] [nerlagt] [ändrad 4 maj 2022]