DSLAM

(digital subscriber line access multiplexer, ibland …module) – utrustning som i telefonstationen hanterar de enskilda abonnenternas DSL‑anslutningar. En DSLAM förbinder flera abonnenters kopparledningar med en gemensam kabel för anslutning till internet hos operatören.

[dsl] [förkortningar på D] [ändrad 25 november 2019]

drop-dial

en föråldrad betalningsmetod för tjänster på nätet: automatisk omkoppling (med användarens medgivande) av en internetabonnents modemanslutning från det vanliga numret till ett avgiftsbelagt nummer. Ett sätt att betala för musik, film och direktsändningar via internet. – Jämför med modemkapning, som är lurendrejeri. (En drop-dial clock är ett slags gammeldags väggur.)

[betalningar] [bredband] [inaktuellt] [ändrad 12 januari 2020]

throttling

begränsning, strypning

  1. – om nätverk: avsiktlig minskning av bandbredden. Det görs för att minska risken för överbelastning av nätverket. Det kan göras för vissa kunder eller användare, ofta bara under vissa tider på dygnet, och det kan göras av internetoperatörer och i lokala nätverk. Man talar om data throttling – databegränsning eller network throttling – nätverksbegränsning. – Databegränsning är kontroversiellt i USA, där AT&T 2019 dömdes att betala 60 miljoner dollar i skadestånd (se denna länk) för att i tysthet ha begränsat vissa kunders bandbredd, trots att kunderna hade betalat för obegränsad surf.
  2. – avsiktlig försämring av prestanda. – Apple skickade 2017 ut en uppdatering som gjorde ett antal äldre modeller av iPhone långsammare. Detta gjordes därför att telefonernas batterier inte skulle orka med att driva en del program om dessa exekverades i normal takt. Apple meddelade inte kunderna att telefonerna ”ströps” förrän senare. 2022 stämde en brittisk konsumenträttsaktivist, Justin Gutmann (på Twitter), Apple på 750 miljoner pund för att ha försämrat telefonernas prestanda utan ägarnas medgivande. Han vill att skadeståndet ska delas av 25 miljoner kunder.

– Throttle betyder från början strypa (mörda), men används också om reglage för vätskor och gaser; ordet används ibland om gaspedaler – full throttle – gasen i botten.

[bredband] [ändrad 17 juni 2022]

LTE

  1. – Long term evolution – tekniken bakom 4g. – Se också LTE Advanced. – LTE är egent­ligen namnet på ett projekt för vidare­utveck­ling av 3g‑tekniken för mobil­tele­foni. Ett mål för projektet var att komma fram till 4g genom att vidareutveckla 3g-tek­niken. Operatör­erna skulle då slippa att bygga helt nya nät. Men den specifika­tion som först utveck­lades för LTE uppfyllde inte Internationella teleunionen­ ITU:s krav på 4g, så en ny standard, LTE Advanced, togs fram. När det talas om LTE i tidningar och reklam är det oftast LTE Advanced som avses. – LTE i dess ursprung­liga form ger en överförings­takt på 100 megabit per sekund. Andra egen­skaper är snabb uppkoppling, sänkta kostnader och låg energi­förbruk­ning. Tekniken var från början inte avsedd för röst­samtal, utan för data, men se VoLTE (voice over LTE). – Long term evolution är ett projekt inom samarbets­gruppen 3gpp. – Läs mer på projektets webb­plats här;
  2. – se line terminal equipment.

[datakommunikation] [förkortningar på L] [mobilt] [standarder] [ändrad 4 maj 2017]