blip

  1. – pip från elektronisk anordning;
  2. – se blippa;
  3. Blip – nerlagd svensk sajt för spel och chatt. Den hette först TV4 Spel, men bytte namn 2003 till Blip. Sajten lades ner i januari 2011;
  4. Blip – Bluetooth local infotainment point – basstation för bluetooth, presenterad av Ericsson 2001. Tanken var att den bland annat skulle kunna byggas in i reklampelare för att sprida trådlös reklam till förbipasserande. Dess vidare öden är okända.
  5. – på svenska: hicka, blipp – kortvarig större förändring av börskurs eller annan trend.

chatops

programutveckling genom chatt. – Utvecklarna diskuterar i en chattsession. De kan skriva instruktioner till utvecklingsverktyget direkt i chatten. Chattverktyget har kompletterats med program som kan känna igen och läsa sådana instruktioner och se till att de verkställs. Syftet är att utvecklarna ska kunna realisera sina idéer så snart som de har tänkt på dem. Verktyg för chatops brukar ge möjlighet att backa tillbaka om man har tänkt fel. – Namnet: Anspelar på devops. – Se också noops.

[programmering] [meddelanden] [ändrad 5 mars 2018]

tumkultur

(thumb culture) – ett samhälle där folk är skickliga på SMS-ande och annat som kräver flyhänta tummar.

[it-liv] [meddelanden] [ändrad 29 september 2018]

texta

skicka textmeddelande från mobiltelefon (=SMS:a) eller från dator. På engelska: to text, texting. – Traditionell svensk betydelse: skriva för hand med tydligt åtskilda bokstäver (inte skrivstil).

[meddelanden] [ändrad 16 oktober 2018]

status texting

”statustextning” – att skicka information om vad man gör, eller var man är, som sms till andra. (Se status.) – Anses av många fel.

SMS

  1. – short message service – textmeddelanden mellan mobiltelefoner. – SMS ingick i planerna för digital mobiltelefoni från 1982 och infördes med GSM-systemet 1985, men ingår också i senare generationer av mobiltelefoni. Från början var SMS avsett för meddelanden från operatören till abonnenten, till exempel om meddelanden i röstbrevlådan; det första SMS:et från en privatperson till en annan sändes 1992. – SMS har en gräns  på 160 tecken. Trots, eller kanske tack vare, sin enkelhet används SMS kanske mer än någonsin tidigare i slutet av 2010-talet. Att skicka SMS kallas ibland för att messa. Andra mobila meddelandetjänster är EMS och MMS;
  2. – se supplier marketing support.

[företag och ekonomi] [förkortningar på S] [meddelanden] [mobilt] [ändrad 18 november 2018]