länkfarm

webbsida full med länkar till andra webbsidor. – Länkfarmar är försök att höja de länkade webbsidornas rankning i sökmotorer som Google. En länkfarm har vanligtvis inget eget innehåll, eller nästan inget. – På engelska: link farm.

[rankning] [ändrad 30 september 2021]

Mobilegeddon

skämtsamt: Googles förändring av sitt ranknings‑system i april 2015. – För­änd­ringen innebär att om någon gör en sökning från en smart mobil eller surfplatta så priori­teras webbsidor som är avsedda för handhållna mobila enheter. Detta antas drabba organisa­tioner som inte har anpassat sina webbsidor för handhållna mobila enheter, eller som inte har utvecklat varianter för dem. De organisationer­nas webbsidor får samma rankning som tidigare om man söker från en person­dator (stationär eller bärbar), men de sjunker alltså i rankning om man söker från en mobiltelefon eller surf­platta. Ungefär 50 procent av alla sökningar i Google gjordes 2015 från handhållna mobila enheter. – Läs mer i Googles blogg (länk). – Se också cybergeddon. – Ordet: Innehåller andra delen av namnet Harmageddon, enligt Bibeln den plats (som verkligen finns – Har Megiddo eller Tel Megiddo i norra Israel) där den slutliga striden mellan ont och gott ska utkämpas.

[rankning] [ändrad 22 mars 2021]

black hat optimization

sökmotoroptimering med metoder som Google och andra sökmotorer anser vilse­ledande. – Benämningen black hat indexing används främst om sådana metoder som är på gränsen till det otillåtna. (Otillåtna metoder är sådana där man tar till knep som enbart är till för att vilseleda sökmotorer, och som, om de upp­täcks, kan leda till att de skyldiga sidorna ute­stängs från sökmotorns index.) – Jäm­för med spamdexing.

[sökmotorer] [ändrad 2 oktober 2018]

kommentarspam

(comment spam) – försök att höja en webbsidas rankning i sökmotorer genom att utnyttja möjligheten till kommentarer på andra, mer ansedda webbsidor: man skriver kommentarer på de webbsidorna och lägger in länkar till den webbsida man vill gynna. (Det är alltså inte spam i betydelsen skräp­post.) Många webb­sidor för­bjuder därför länkar i kommentar­er­na. – Kommentar­spam kan motverkas med taggen nofollow. – Kommentarspammare kallas också för länkspammare. – Se också splogging.

[rankning] [spam] [ändrad 2 februari 2018]

rankning

om sök­motorer: automatiserad värdering av webbsidors anseende och relevans, an­vänd för sortering av sökresultat. – Googles framgång berodde till stor del på sökmotorns rankningssystem PageRank. Rankningssystem brukar sätta poäng på en webbsida beroende dels på hur många gånger användarens sökord förekommer på sidan, dels på hur många andra webbsidor som länkar till den. I en andra omgång modifierar man varje sidas poäng beroende inte bara på hur många sidor som länkar till den, utan också beroende på hur hög poäng dessa sidor har. Detta upprepas flera gånger. – Det brukar också ingå metoder för att förhindra manipulation av tekniken. På annonsmarknaden har det stort värde för en sida att bli högt rankad, och det finns både legitima och mindre legitima sätt att ordna det (se sökmotoroptimering). – På engelska: ranking.

[rankning] [ändrad 5 september 2018]

Google Panda

omarbetning av Googles program för rangordning av sökresultat (Pagerank). Släpptes i mars 2011 och omarbetas löpande. Utvecklades för att ge mindre vikt åt webbsidor med vilseledande innehåll. Var först känd som Farmer. Uppkallad efter utvecklaren Navneet Panda. – Se Googles webbsidor.

[rankning] [ändrad 29 maj 2019]

relevans

om sökningar: hur bra resultatet av en sökning stämmer med sökvillkoren eller med vad den sökande tros söka efter. – Länge utgick man från att ju fler gånger som ett sökord förekom på en webbsida, desto mer relevant skulle sidan anses vara – men det kriteriet har blivit oanvändbart på grund av sökordspackning. Rankningssystem som PageRank utgår i stället från en bedömning av webbsidornas anseende, baserat på hur många andra sidor som länkar till dem. Andra faktorer som sökmotorn känner till när det gäller den sökandes preferenser kan också spela in. Sökresultat från sökmotorer brukar ordnas med de svar som bedöms som mest relevanta först. – På engelska: relevancy.

[sökningar] [sökmotorer] [ändrad 5 december 2019]