kartläggningskaka

(tracking cookie)kaka (cookie) som samlar information om de webbsidor som användaren besöker och vidarebefordrar informationen till företag som sedan skickar reklam till användaren, baserat på en bedömning av användarens intressen. – Kartläggningskakor är inte skadliga för datorn, men de gör intrång i användarens privatliv. De kan upptäckas och tas bort med anti-smygprogram.

[kakor] [kartläggning] [ändrad 24 augusti 2018]

förstapartskaka

(first-party cookie), även: domänkaka – en kaka (cookie) som är knuten till den webbplats som placerar kaka i besökarens webbläsare. En förstapartskaka från webbplatsen idg.se har idg.se som av­sänd­are. (Vilken webbplats som är avsändare är lätt att se i webbläsarens lista över kakor.) – Det är vanligt att webbplatser placerar kakor från andra webbplatser i användarens webbläsare, till exempel för att underlätta läsarundersökningar eller hantering av reklam. I så fall talar man om tredjepartskakor.

[kakor] [ändrad 24 augusti 2018]

Flash cookie

kaka (cookie) som lagras på an­vändarens dator av in­sticks­pro­gram­met Flash från Adobe. – En Flash cookie inne­håller in­ställ­ningar och annan information som lagras när användaren tittar på videofiler i Flashformat. Flash cookies står inte med i den lista över kakor som finns i webb­läsare, och Flash cookies raderas inte om man använder webb­läsarens funktion för att radera alla kakor. Men man kan se och radera sina kakor på denna webbsida hos Adobe. Ob­ser­vera att listan Settings Manager som visas på sidan verkligen visar de Flash cookies som för till­fället finns på din dator. Kallas ibland för zombie cookies eller zombiekakor.

[kakor] [ändrad 24 augusti 2018]