malvertising

”ond annonsering” – spridning av skadeprogram genom webbannonser. – An­griparen, som på engelska kallas för malvertiser, infekterar ett annonsnätverks servrar med ett program som smusslar in program i de annonser som nätverket distribuerar. Annonserna publiceras på webbsajter. De besökare som klickar på annonserna laddar då, utan att vara medvetna om det, ner skadeprogrammet. Det programmet kan användas för sabotage (vanligtvis riktat mot tredje part), övervakning, utpressning, för spridning av ännu mer reklam eller för att förvränga innehållet på webbsidor. – Mer i Wikipedia. – Ordet: Sammansatt av mal (av latinets male för dålig), som i malware (skadeprogram), och advertising.

[skadeprogram] [ändrad 26 april 2021]

dimension

  1. – om databaser: typ av data som kan jämföras och sorteras på ett meningsfullt sätt. – Dimensioner visas oftast i kolumner i en tabell. En typisk dimension är tid. En annan dimension kan vara intäkter. Tid kan delas upp i år, månad, dag och så vidare. Intäkter kan delas upp i försäljning, ränta med mera. De två dimensionerna kan korsa varandra, så att man kan läsa av intäkter i januari – precis som i en vanlig tabell. – Om man låter fler än två dimensioner korsa varandra, vilket är svårt att åskådliggöra men tekniskt okomplicerat, talar man om flerdimensionella eller multidimensionella databaser;
  2. – i webbstatistik: beskrivande egenskap eller kännetecken, till exempel land, språk, sökord. Dimensioner namnges. Om man räknar hur många besökare som ingår i en dimension kallas det för statistik;
  3. – om geometriska dimensioner, se tredimensionell.

[databaser] [marknadsföring] [webbstatistik] [ändrad 6 oktober 2021]

unik besökare

i webbstatistik: besökare på en webb­plats, räknad en gång, oavsett hur många besök hon gör. – För att man verkligen ska kunna skilja på personer krävs inloggning. Utan inloggning kan man nämligen bara räkna besök eller IP‑adresser, eventuellt känna igen specifika webbläsare – se unik webbläsare. Annars kan flera personer som använder samma dator räknas som en person, och en person som använder flera datorer räknas som flera personer. – Språkligt: Användningen av ordet unik i denna triviala betydelse väcker ibland irritation. Men den kan försvaras med att varje människa är unik. Å andra sidan borde det räcka med att bara säga besökare, och att skilja mellan besökare och besök. Men ordet besökare ensamt anses inte tillräckligt tydligt. – I flera andra sammanhang (museer, teatrar) räknas återkommande besökare som flera besökare – man räknar alltså egentligen antalet besök.

[språktips] [webbstatistik] [ändrad 28 april 2022]

revenue per click

intäkter per klick – om webb­annonsering: värdet av alla intäkter som man får genom webb­annonsering delat med antalet klick på de webb­annonser det gäller. Om det blir hundra klick på en annons och den totala försäljningen som genereras av annonsen är två tusen kronor är intäkterna alltså tjugo kronor per klick. För­kortas RPC. Jäm­för med cost per click, CPC.

[webbreklam] [ändrad 17 oktober 2013]

cost per click

kostnad per klick. Om webb­annonsering: kostnaden för webb­­annonsering delat med antalet klick på annonsen. (Detta oav­sett om klicken leder till köp eller inte.) För­­kortas CPC. Jämför med revenue per click, RPC.

[webbreklam] [ändrad 17 oktober 2013]

banderoll

(banner, banner ad) – webbannons – i synner­het den vanliga typen som har formen av en avlång, liggande rekt­angel som går från kant till kant, vanligtvis längst ner på sidan.

[marknadsföring] [webbreklam] [ändrad 2 juli 2019]

konvertering

  1. – omvandling av filer (text, musik, foto, video etcetera) från ett format till ett annat, eller från analogt till digitalt;
  2. – om marknadsföring på internet: det att en kund inte bara klickar på en länk, utan också gör något som annonsören önskar, till exempel köper en vara eller beställer information;
  3. – även: byte av religion.

– På engelska: conversion, to convert; converting.

[filformat] [marknadsföring] [webbreklam] [ändrad 15 oktober 2019]